BKC TK:Osnivačka skupština KUD-a TK 6.maja

Nakon pokrenute incijative Bosanskog kulturnog centra TK za osnivanje Asocijacije/saveza kulturno – umjetničkih društava koja djeluju na području Tuzlanskog kantona i održanog prvog sastanaka predstavnika kulturno-umjetničkih društava i folklornih ansambala iz TK održanog u novembru 2022. godine, u petak 17. marta u BKC TK održan još jedan sastanak na tu temu.

Na sastanku su učestvovali predstavnici kulturno-umjetničkih društava i folklornih ansambala iz TK koji su delegirali svoje članove u Inicijativni odbor za formiranje Asocijacije/saveza kulturno – umjetničkih društava kao i predstavnici JU BKC TK.

Nakon formiranja Inicijativnog odbora, dogovoreno je da Inicijativni odbor uz stručnu pomoć JU BKC TK izvrši pripreme za Osnivačku skupštinu Saveza kulturno – umjetničkih društava Tuzlanskog kantona čije održavanje je planirano za subotu 6. maja 2023. godine JU BKC TK u Tuzli.

Sa sastanka je upućen poziv svim zainteresivanim društvima i udruženjima sa područja Tuzlanskog kantona, koja žele postati dio Saveza kulturno – umjetničkih društava Tuzlanskog kantona, da do održavanja skupštine prijave svoje učešće i pošalju ovlaštenog predstavnika na istu./JU BKC TK/