BKC:Danas promocija knjige Novine dr.Amre Imširagić

Danas od 17 sati u Bosanskom kulturnom centru Živinice, sa početkom u 17 sati, održat će se promocija knjige “Novine”autorice dr.sci.Amre Imširagić.

Knjiga “Novine” je 13.po redu autorsko djelo ove plodne i kreativne književnice, u kojoj je predsatvila zbirku zanimljivih priča.Imširagić je kao autorica i koautorica većinom objavljivala stručne knjige koje se bave odgojem djece oštećenog sluha i neverbalnom komunikacijom.

Amra Imširagić rođena je u Tuzli gdje je završila Defektološki fakultet. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu je stekla zvanje magistra socijalnog rada, dok na Filozofskom fakultetu u Banja Luci stiče zvanje doktora pedagoških nauka.

Zaposlena je u Javnoj ustanovi Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora u Tuzli. Predaje na nekoliko visokoškolskih ustanova, te je autorica 30 naučnih radova i 13 knjiga, među kojima je i nekoliko udžbenika.

Dobitnica je mnogobrojnih nagrada za stručni angažman. Pjesme je do sada objavljivala u više zbornika, a nagrađivana je na književnim manifestacijama i konkursima u Crnoj Gori, Srbiji, Rumunijii te u Bosni i Hercegovini. |