BKC:Koncert i muzičke radionice

Za 7.maj najavljena je organizacija muzičke radionice od MOC Magnifico, sa Partner organizatorom Pop rock škole Sarajevo, koncert i radionica na instrumentima bubanj, gitara i solo pjevanje.BKC će biti domaćin ovom zanimljivom kulturnom projektu.

“Cilj koncerta je da se ponovo ožive gore navedeni instrumenti i da se ponovo stvori jedna nova kritična masa novih konzumenata pop rock muzike u gradu”, kaže nam profesor muzike Dino Muminović, koji osim rada u nastavi nastoji obogatiti muzički život u gradu.

Već smo imali prilike gledati i slušati voklane grupe koje je osnovao Dino Muminović- Magnifico i Libero, pa je sigurno da će i najvljeni koncert, kao i radionice, doprinijeti obogaćenju muzičkog života.