Druga OŠ:Obilježili Svjetski dan maternjeg jezika

Danas je u Drugoj osnovnoj školi organizovano obilježavanje 21. februara, Međunarodnog dana maternjeg jezika.Prema riječima direktorice ove odgojno-obrazovne ustanove Šemse Džuzdanović, to je već preraslo u tradiciju:

“Znamo od kolike je važnosti poznavanje maternjeg jezika, te nam je zadaća da taj dan obilježavamo svake godine.Naši učenici, uz pomoć profesorica bosanskog jezika, uspješno su organizovali obilježavanje ovog značajnog datuma.I ne samo taj dan, redovno obilježavamo i ostale značajne datume iz drugih oblasti, kao što je ekologija i zaštita prirode, planina i drugih značajnih datuma”, rekla nam je direktorica Šemsa Džuzdanović.

Profeosrica Mirela Efendić pridaje veliku važnost pravilnom izražavanju:

“Kada je u pitanju maternji jezik njeguje se višejezičnost, različitost jezika i kultura, ali i učenje maternjeg jezika koji je temelj vlastitog identiteta. Tako se i u našem jezičkom zajedništvu u BiH njeguje tolerancija i uvažavanje, ali i ravnopravnost koja je potrebna i u svakom drugom zajedništvu”.

Sve to imali smo prilike vidjeti na priredbi koja je pripremljena u izvođenju učenika starijih razreda ove škole.Na primjerima pisaca od najstarijih dana do danas ilustrativno je prikazano kako su nastajala književna djela i pjesme naših pisaca.

“Pripremajući se za obilježavanje ove manifestacije, učenici su istraživali historiju jezika, dokaze o postojanju bosanskoga jezika, kontinuitet imena jezika, karakteristike bosanskoga jezika u našem jezičkom i književnom blagu. Učenici su pokazali da kad se govori o nečemu treba krenuti od činjenica, a ne od predrasuda”, rekla nam je profesorica Mirnesa Fehrić.

Sve su to učenici pokazali pripremljenim materijalom, zatim sevdalinkom u izvedbi Inela Nukića IX b i stihovima iz bošnjačke književnosti koje je govorio Selver Sarajlić IX b.

Za ovu manifestaciju hol škole učenici su ukrasili zidnim novinama o jeziku, pismima i tematskim učeničkim crtežima, kao i prospektima koje su podjelili prisutnim na priredbi povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika./Š.G./