Edukacija prosvjetara u Atini

Od 5.do 9.aprila u Atini je održan seminar za prosvjetne radnike.Prva tema nosila je naziv “Značaj majeutičke metode u stvaranju kreativnog uma kod učenika” i druga “Profesionalna orjentacija učenika sa teškoćama u razvoju”.Predavači su bili prof.dr. Fuad Hadžimehmedović i prof.dr. Edina Šarić.

“Tematika seminara je bila veoma zanimljiva.Kod nas je rijetko u upotrebi pojam majeutika i metode u vezi sa tim.Pravo je zadovoljstvo da smo o tome imali edukaciju upravo u Grčkoj, kolijevci civilizacije.Naime, pojam majeutika Sokrat upotrebljava kako bi objasnio, tj. naveo učenike da kroz interesantna pitanja i odgovore izvuče iz njih tačno saznanje koje je nesvjesno čamilo u njima kao i u svakom čovjeku.

Naime, može se reći da je majeutika („porađanje znanja“) metoda raspravljanja i zaključivanja, jer se iz sagovornika izvlači prava istina”, objašnjava nam profesor razredne nastave Avdo memić, jedan od 140 učesnika seminra u Atini iz BiH.

Takođe, veliko zanimanje prosvjetara privukla je i druga tema, koja je sve aktuelnija u svijetu, a i kod nas, posebno kada su u ptanju osbe sa smetnjama u razvoju.Kako im pomoći prilikom izbora zanimanja za život?-je vječno pitanje, na koje pedagozi nastoje pronaći odgovor.

Slobodno vrijeme prosvjetari iz BiH iskoristili su za razgledanje znamenitosti glavnog grada Grčke./Š.G./