Ekonomski fakultet Tuzla:Put ka visokom obrazovanju u turizmu

Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli će u novoj akademskoj godini dobiti priliku za svjetski priznato obrazovanje u turizmu, uz TedQual certifikat. Ovo je rezultat zajedničkih napora Ekonomskog fakulteta, USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) i Svjetske turističke organizacije UN-a (UNWTO).

TedQual ceritifikat osnažit će mlade ljude u Tuzli i okolini da po završetku studija “Menadžment u turizmu”, postanu lideri pozitivnih promjena u sektoru turizma i unesu
novu viziju razvoja u skladu sa svjetskim trendovima. Svi mediji su pozvani da prisustvuju ovom važnom događaju, koji šalje poruku mladim ljudima da imaju priliku za izvrsno visoko obrazovanje u turizmu.

Svečanost će se održati u petak, 29. septembra 2023. godine u Tuzli, s početkom u 11h, Amfiteatar A2 Rektorata Univerziteta u Tuzli.

Medijima će se obratiti:
-Prof. dr. Nermina Hadžigrahić, Rektor univerziteta u Tuzli
-Prof. dr. Amra Gadžo, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
-Karl Wurster, direktor Ureda za ekonomski razvoj USAID/BiH
-Ifan Halilagić, Premijer Tuzlaskog kantona
-Faris Gavranović, student I ciklusa studija «Menadžment u turizmu»
-Mr. sc. Denis Bećirović, Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK
-Dr. sc. Ahmed Omerović, Ministar obrazovanja i nauke TK
-Prof. Donald Hawkins, USAID Turizam ekspert za razvoj ljudskog kapitala (online)

O TedQual certifikatu:
TedQual certifikat dodjeljuje Akademija Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda (UNWTO Academy) i predstavlja zlatni standard za visoko obrazovanje u turizmu. TedQual certificirani studijski programi su od velike važnosti kako za studente u BiH tako i za sektor turizma radi dobivanja visokokvalitetne radne snage kvalifikovane po međunarodnim standardima u turizmu. Ovaj program UNWTO-a prepoznaje mlade ljude kao buduće lidere održivog turističkog menadžmenta, te ohrabruje talentirane i posvećene pojedince da značajnije doprinesu turističkoj industriji.

Prema USAID-ovim procjenama potreba ljudskog kapitala u turističkom sektoru u Bosni i Hercegovini, u periodu između 2021. i 2027. godine u Bosni i Hercegovini bi se moglo otvoriti novih 18.500 radnih mjesta u turističkoj industriji, dok bi deficit kvalificiranog kadra u istom periodu mogao dosegnuti broj od 8.100 radnika i radnica. Upravo, TedQual certifikat predstavlja važnu prekretnicu za obrazovanje u turizmu, koja će Bosnu i Hercegovinu brže dovesti ka stvaranju konkurentnih i održivih turističkih destinacija./Dekan dr. sci. Meldina Kokorović Jukan/