Fakultet eMPIRICA i STEM akademija Tuzla nude pomoć u online nastavi

Pandemija uzrokovana korona virusom i mjere koje se poduzimaju u BiH na sprječavanju širenja te bolesti kao posljedicu imaju obustavljanje nastavnog procesa na svim nivoima u našoj državi. Da učenici i studenti ne bi bili u zaostatku sa obrazovnim procesom, a da bi se pridržavali svih preporuka Kriznog štaba FBiH, jedini način je organizovanje nastavnog procesa online.

Kako organizovati online nastavu u školama i na fakultetima koji nemaju potrebne resurse?

Jedno od rješenja je Microsof 365 servis u oblaku, koji obrazovne ustanove mogu koristiti besplatno. Veliki broj modula na ovom servisu omogućava kreiranje virtualnih učionica, dijeljenje materijala sa učenicima, video lekcije, online testiranja, i druge mogućnosti za realizaciju obrazovnog procesa na daljinu.

U duhu naše društvene odgovornosti, nastavnici i administratori Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, kao i edukatori STEM akademije, na raspolaganju su školama i fakultetima u cilju olakšavanja pristupa i korištenja ovog servisa za online nastavu.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se obrate na empirica@empirica.baili stem@empirica.ba. Dijelimo znanje, jer znanje je moć./H.Dedić/