Hor Bir Bošnjak:Ašik Burak

Hor Bir Bošnjak nastavlja da nas obraduje novim muzičkim naslovima.Ovoga puta snimili su pjesmu Ašik Burak, koju ćemo pogledati i poslušati u nastavku ovog priloga.

“BURAK”- bijela džennetska životinja koja je prenijela Muhammeda a.s. iz Harema Svetoga do Hrama Najudaljenijega u blagoslovljenoj noći Isre i Miradža.

Melek Džibril je dobio naredbu da u Džennetu nađe jednog buraka i dovede ga Muhammedu, a.s., kao sredstvo i način putovanja sa zemlje na nebesa. Između 40 000 buraka (namijenjenih kao jahalice poslanicima i vjerovjesnicima), Džibril je zatekao jednog koji se izdvajao od svih ostalih. Plakao je, nije jeo niti pio. Razlog tog njegovog stanja bila je duboka čežnja za Muhammedom, a.s., i susret sa njim. U blagoslovljenoj noći Israa njegova želja se ostvarila.

Burak je bio bijela životinja veća od magarca a manja od mazge, sav od dragulja, miska i ambera, uzde su mu bile od bisera, prekrivač od džennetskog brokata, a jedan korak ovoga stvorenja prelazi onoliku razdaljinu koliko Burak očima vidi. Zbog ovih osobina nazvan je burak (od riječ berk – munja), a zbog jačine svoga sjaja i blistanja; ar. berīk (Nevevi).

TEKST/ Muris Šljivić-MUZIKA/ Eldin Huseinbegović-ARANŽMAN/ Eldin Huseinbegović-VOKAL/ Agan Mušić-GLUMAC/ Elmir Krivalić-SCENARIO I REŽIJA/ Sulejman Muratović.