JU Dječije obdanište: Uspješna realizacija planiranih aktivnosti

JU Dječije Obdanište Živinice uspješno realizuje programske zadatke. Svakodnevno vrijedni mališani i njihove odgajateljice obavljaju razne aktivnosti i uče mnogo toga što je predviđeno programskim zadacima za tekuću pedagošku godinu.

Osim svakodnevnih aktivnosti posebna pažnja poklanja se obilježavanju značajnih događaja, kao što su dani dječijih prava, knjige, štednje i sl.O tim aktivnostima organizovanih tokom minulog oktobra direktorica JU Dječijeg obdaništa Živinice Sabina Andalić kaže:

“Oktobar je mjesec kada se i naši najmlađi sugrađani uključuju u obilježavanje raznih događaja, koji imaju snažan odgojno obrazovni karakter, pa tome pridajemo veliki značaj. Povodom Dana djeteta i dječijih prava organizovali smo prigodne aktivnosti, kao što je crtanje kredama u boji po asfaltu i šetnja u obližnjem gradskom parku.Ujedno smo time obilježili i prve jesenje dane. S obzirom da je Oktobar-mjesec knjige djeca “Srednje 1 i 2” grupe posjetila su Gradsku biblioteku Živinice, gdje su se družili s knjigama prikladnog sadržaja ili bolje reći slikovnicama, primjerene tom uzrastu.S posebnom pažnjom obilježili smo i Dan štednje-31.oktobar, kada su djeca “Starije grupe 2″ posjetila obližnje gradske banke, upoznali su se sa potrebom štednje, te dobili prigodne poklone, kako bi im susreti sa bankarima ostali u sjećanju. Djeca su imala priliku da se kreativnim crtežima na temu štednje, izraze i na taj način”.

I tokom teklućeg mjeseca novembra mališani JU Dječijeg obdaništa Živinice imat će aktivnosti u povodu prigodnih datuma, a posjetiće i određene firme u gradu i okolini./Š.G./