JU Dječije obdanište:Prigodno obilježili 8.mart

Za razliku od ranijih godina ovoga puta polaznici JU Dječijeg obdaništa Živinice drugačije su obiljižili 8.mart-Međunarodni dan žena.Što se tiče programa sadržajno je bio isti, s tim što je bilo bez roditelja, odnosno, kako se to kaže, bez publike.

“Ovoga puta sve smo uradili u skladu s preporukama kriznih štabova, a u vezi s pandemijom COVID-19.Programi i ostale aktivnosti prikladne današnjem prazniku izvodili smo po odgojnim grupama, tako da nije manjkalo prezentacije onog što su djeca uz pomoć odgajateljica naučila, a to znači bilo je pjesme horske i pojedinačno, recitala, igrokaza, recitacija i drugih sadržaja, kao što je izrada čestitki mamama, koje su djeca uradila sa dosta strpljenja i mašte.Ujedno, najmlađoj populaciji, odgajateljice su se potrudile da dočaraju radost i ljepotu praznika Međunarodnog dana žena koji se slavi u cijelom svijetu”, rekla nam je direktorica JU Dječijeg obdaništa Sabina Andelić.

Današnji program i prikladne aktivnosti primjerene Danu žena snimila je TV Živinice tako da ćemo imati priliku vidjeti kako to rade naši najmlađi.U narednom periodu slijede nove aktivnosti gdje će polaznici ove odgojno obrazovne ustanove steći nova znanja, kao što je April-mjesec čistoće, proljeće i slični datumi u nadolazećim mjesecima./Š.G./