JU Dječije obdanište:Rad u novoj nastavnoj godini prema planskim zadacima

Ove školske godine JU Dječije obdanište pohađa 277 polaznika, svrstanih u 10 odgojnih grupa. Tu je i jedno odjeljenje djece za produženi boravak i to su učenici koji pohađaju prvi , drugi ili treći razred osnovne škole, gdje se nalazi 50 polaznika.

O radu i očekivanjima u novoj nastavnoj godini direktorica JU Dječijeg obdaništa Živinice Sabina Andalić kaže:

“Za sve odgojne grupe obezbijedili smo normalne uslove rada, a takođe obezbijedili smo stručnji kadar prema pedagoškim standardima. Imamo sve više zahtjeva za prijem nove djece, na čekanju je 20 zahtjeva roditelja, ali nemamo uslove da ih primimo. Pedagoškim standardima su propisani uslovi rada i toga se moramo pridržavati.Tokom septembra smo radili na socijalizaciji djece i njihovom prilagođavanju u novoj sredini. Sve se odvija prema Planu i programu.

Tokom septembra djeca su posjetila Bingo ZOO i svi su bili oduševljeni, a taj izlet smo ostavrili uz donaciju Sanjina Bandovića, člana Vijeća roditelja starije grupe.Nadamo se da ćemo tokom nastavne godine imati još sličnih primjera poput pomenutog, te će se tako još roditelja uključiti u realizaciju naših planskih zadataka.Tokom narednog mjeseca oktobra djeca će se uključiti u razne aktivnosti na obilježavanju važnih događaja, kao Nedjelja djeteta, Dan štednje, Dan knjige i slične aktivnosti”, rekla nam je direktorica Sabina Andelić.

Osim aktivnosti djece i odgajatelji su uključeni u razne oblike stručnog usavršavanja, pa je tako nedavno grupa odgajatelja ove ustanove boravila na Kopaoniku na seminaru koji organizuje BAPTA (Balkanski Savez Udruženja Vaspitača). Odgajateljice su uzele učešće i u prezentaciji tema, pa će se i ubuduće edukovati, kako bi kvalitetnije obavljali povjerene poslove na odgojno obrazovnom radu s najmađima./Š.G./