JU Dječije obdanište:Uspješan start u novoj pedagoškoj godini

Počela je nova školska godina i s njom i nova pedagoška godina Javne ustanove Dječije obdanište Živinice.Ova javna ustanova iz godine u godinu postiže sve značajnije rezultate u odgojno obrazovnom radu s mladima.Zasluge pripadaju cijelom kolektivu na čelu sa direktoricom Sabinom Andelić:

„Nova peagoška godina u našem obdaništu počela je 1.septembra i do tog perioda naš kolektiv učinio je napore na obavljanju kvalitetne pripreme za rad s najmlađom populacijom naših sugrađana.To podrazumjeva pripremu objekta, učionica i pratećih prostorija, koje su osvježene novim bojama, a izvršena je i nabavka adekvatnog materijala i opreme, potebne za početak nove pedagoške godine“, kaže nam direktorica Sabina Andelić.

Zahvaljujući kvalitetnom radu u JU Dječijem obdaništu stalno se povećava broj djece čiji roditelji povjerava svoju djecu da pohađaju baš ovu ustanovu:

„Krenuli smo u novu pedagošku godinu s rekordnih 402 polaznika, raspoređenih u 15 odgojnih grupa, od kojih su dvije u produženom boravku djece koja pohađaju I,II i III razred osnovne škole.Ove godine takođe je upisan i veliki broj djece jasličkog uzrasta, kao i djece predškolsko-školske dobi, a koje smo dužni primiti.Zbog nedovoljnog kapaciteta prostora , ali i velike zaintersovanosti za produženi boravak i jaslički uzrast primili smo djecu od prvog do trećeg razreda za produženi boravak da bi izašli u susret roditeljima, tako da smo iznajmili jednu poslovnu jedinicu u Školskoj ulici i time primili svu djecu“.

Veliki broj djece u JU Dječijem obdaništu zahtjeva i više prostora, pa se očekuje da će u narednom periodu doći do proširenja kapaciteta ove javne ustanove, o čemu direktorica Sabina Andelić kaže:

„Ono što je primjetno jeste interesovanje roditelja za prijem djece u JU Dječije obdanište.To je rezultata kvalitetnog rada, te smo sigurni da da će naša loklalna zajednica u što skorije vrijeme iznaći sredstva za proširenje zgrade Dječijeg obdaništa.Moram istaći da imamo veoma dobru saradnju s lokalnom zajednicom i Upravnim odborom Dječijeg obdaništa, koji cijene naš rad.Zahvaljujm se na podršci koju imamo, što se očituje brzom rješavanju bilo kakvih problema na koje nailazimo.Zahvaljujem se roditeljima na ukazanom povjerenju i saradnji, u nadi da ćemo u narednom periodu proširiti naše usluge, na zadovoljstvo svih.Posebno ističem nesebično zalaganje naših zaposlenika, njihovu posvećenost radu i velikom doprinosu realizaciji odgojno obarazovnih zadataka u radu s mladima“./Š.G./