JU MSŠ:Učenik generacije Amel Čičkušić

Na području Grada Živinice djeluje 9 osnovnih i 2 srednje škole.U toku su završne aktivnosti na ispraćaju maturanata, a to obuhvata izradu foto panoa, edefile ulicama grada i proglašenje učenika generacije.

JU Mješovita srednja škola Živinice za učenika generacije proglasila je Amela Čičkušića,učenika IV mt-2 razreda Medicinske škole.

Amel je osnovnu školu završio u Šerićima i od tada do danas uvijek je bio odličan učenik i znao je samo za petice iz nastavnih predmeta.Nije se zadovoljio samo učiti gradiva iz nastavnih predmeta već je išao i dalje, uključujući se u razne sekcije školskih i vanškolskih aktivnosati.

U MSŠ bio je urednik školskog lista „Srednjoškolac“, član sekcije Zdrave ishrane, te član sekcije Prve pomoći, gdje je postigao zapažene rezultate. Amel je također pripremao i realizirao školske vannastavne aktivnosti, tokom 2019/2020. i 2020/2021. školske godine, u saradnji sa Međunarodnim udruženjem „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla, Amel je učestvovao u realizaciji projekta „Prevencija štetnog uticaja konzumacije nargile na zdravlje učenika/ca“, a rezultati ovog projekta su prepoznati i prezentirani na X Međunarodnoj konferenciji „Otvorene škole u zajednici – škole za inkluziju“ u januaru 2020. godine.

U okviru navedenog projekta, pripremio je i proveo radionice na temu štetnosti konzumacije nargile na zdravlje učenika iz ukupno 7 osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona. Učestvovao je u pripremi i realizaciji projekta „Prevencija međuvršnjačkog nasilja“. U okviru realizacije projektnih aktivnosti, Amel je kreirao sadržaj radionica na temu prevencije međuvršnjačkog nasilja.Dug bi bio spisak još mnogih aktivnosti koje je postigao tokom svog srednjoškolskog obrazoavanja.

Evo još nekoliko aktivnosti koje će ostati zabilježene na stranicama JU MSŠ Živinice:

Tokom pandemije koronavirusa, Amel je učestvovao na brojnim webinarima, kao što su „Tehnike učenja učenika/ca na daljinu“, te „Kombinovani model nastave iz perspektive učenika/ca“. Amel je u ulozi paneliste dijelio svoja iskustva sa profesorima i učenicima. Volonter je Crvenog križa/krsta općine Lukavac i učestvovao je u brojnim humanitarnim aktivnostima i prevenciji širenja bolesti COVID-19.

Amel je na programu “Inspiracija budi ti” sa izvedbom stand-up komedije “Moja nana” zauzeo drugo mjesto. Program “Inspiracija budi ti” pod pokroviteljstvom USAID-a održan je u periodu od 20 do 22.12.2019. godine u Sarajevu.

Amel Čičkušić nam kaže da sve ovo što je postigao ne bi mogao sam da nije bilo podrške roditelja, profesora, drugova iz razreda:

“Veliko hvala mojim roditeljima za neiscrpnu ljubav i podršku.Drage kolege, hvala vam na druženju i jako lijepim uspomenama.Dragi profesori,hvala vam što ste prepoznali moj potencijal i pomogli mi da radim na njemu. Bila je velika privilegija biti jedan od vaših učenika”.

Amel će svoju dokumentaciju ponuditi na upis Medicinskom fakultetu u Tuzli, gdje mu želimo puno uspjeha, da se “pozlati” i bude “zlatni studnet”, kao što je bio u i učenik svih ovih godina.