Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla poziva građane na predstavu/forum – teatar pod nazivom “Tišine” koji će se održati u sali Narodnog pozorišta Tuzla u ponedjeljak, 22. maja 2023. godine s početkom u 15:00 sati.Ulaz je besplatan.

Tema predstave je posvećena nepovoljnom položaju i životnim situacijama koje doživljavaju žene s invaliditetom, kroz prikaz diskriminacije u svakodnevnom životu i nedostatka podrške koja bi ženama i djevojkama s invaliditetom omogućila da imaju kvalitetan i dostojanstven život.

Scene za predstavu su pripremile žene i djevojke s invaliditetom, članice Foruma žena s invaliditetom Tuzlanskog kantona koje će imati uloge, tj. glumiti u predstavi.

Žene s invaliditetom su izložene višestrukoj diskriminaciji, često žive u izolaciji, ovisne o porodicama, isključene iz društvenih tokova i bez mogućnosti da ravnopravno ostvaruju svoja prava unutar zajednice.S ciljem poboljšanja položaja i situacije u kojoj se nalaze žene s invaliditetom, kroz aktivizam i svoj rad posvećen njihovom osnaživanju, I.C. “Lotos”, između ostalog, realizuje projekat “Ovdje sam – vidljiva i ponosna”, u okviru kojeg je osnovan Forum žena s invaliditetom Tuzlanskog kantona.

Predstava simboličnog naziva “Tišine” je nastala iz želje žena i djevojaka s invaliditetom da progovore o svojim “tišinama”, o vladajućim stereotipima okruženja, društva i porodice i o doživljenim različitim vrstama nasilja kojem su često izložene, a o čemu se još uvijek nedovoljno govori.

Cilj događaja je podizanje svijesti javnosti o položaju, pravima i mogućnostima žena s invaliditetom, da predstavimo odnos prema djevojčicama, djevojkama i ženama sa invaliditetom, kao i mogućnost da zajedno donesemo pozitivne promjene, kako bismo prkosili predrasudama i pogrešnim uvjerenjima porodice i zajednice prema ženama s invaliditetom.

S obzirom na to da se predstava realizuje u obliku forum-teatra tj. uz aktivno učešće publike u pojedinim dijelovima predstave, u drugom dijelu će građanke i građani iz publike imati priliku da preuzmu uloge i utiču na tok radnje, s ciljem boljeg rješenja problema za žene i djevojke s invaliditetom.Projekat se implementira pod imenom „Ovdje sam – vidljiva i ponosna“, jer žene, djevojke i djevojčice s invaliditetom zaslužuju da se njihovi stavovi i mišljenja uvaže s dostojanstvom koje zaslužuju.

Projekat ”Ovdje sam – vidljiva i ponosna” realizuje 5 koalicija organizacija osoba s invaliditetom u BiH, među kojima je i Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona a finansiran je kroz program MyRight od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Ambasada Švedske u BiH./Adisa Kišić/