MSŠ:Zadovoljni postignutim rezultatima

U novoj školskoj godini sve odgojno obrazovne ustanove dočekale su nove mjere za realizaciju programa rada, a u vezi s pandemijom COVID-19.Tako je i u Mješovitoj srednjoj školi Živinice, koju pohađa 1270 učenika, a uz to ima ukupno 129 zaposlenih.Direktor MSŠ Osman Havušić zadovoljan je postignutim tokom prvog polugodišta nastavne 2020/2021.školske godine:

„Nastava je počela 7.septembra i potpuno smo spremno dočekali novi početak, kada su u školu krenuli učenici prvih razreda, te je tokom dosadašnjeg perioda nastava tekla bez problema.Nismo imali niti jednog učenika zaraženog virusom korona, što govori da su poduzete higijenskoepidemiološke mjere bile na zavidnom nivou.Od zaposlenih imali smo tri slučaja pozitivna na pandemiju COVID-19, koji su na vrijeme otkriveni, bili su u izolaciji, tako da nisu mogli prenijeti zarazu na kolege ili učenike“.

Nastavni plan i porgram u MSŠ Živinice realizuje se predviđenom dinamikom i nema odstupanja u odnosu na predviđeno.Pored odgojno obrazovnog rada s redovnim učenicima, odvija se i obrazovanje oko 40 polaznika po programu za vanredne učenike.Bitno je još istaći da menadžement MSŠ Živinice čini napore na stvaranju boljih uslova za za rad s učenicima, o čemu direktor Havušić kaže:

„Vršimo stalna ulaganja u nabavku nastavnih sredstava i pomagala, kako bi stvorili bolje uslove za realizaciju programskih zadataka.Od posebne je važnosti nabavka opreme za mašinsku i elektro-tehničku radionicu, gdje učenici stiču neophodna praktična saznanja.Takođe vršimo i sanaciju školskih prostorija, ulaganjem vlastitih sredstava, kao i sredstava vlada FBiH i TK.Izvršili smo sanaciju jednog dijela mokrih čvorova, a završena je tenderska procedura za sanaciju dijela krova“.

Prema riječima direktora MSŠ Živinice, Osmana Havušića, istekom decembra tekuće godine, u ovoj odgojno obrazovnoj ustanovi planirane investicije zaokružene su na oko 40 hiljada KM, što znatno doprinosi stvaranju povoljniji uslova za rad s učenicima./Š.G./