Novosti iz Predškolske ustanove Mery Isabel

Privatna predškolska ustanova Mery Isabel osnovana je u našem gradu prije 6 godina zahvaljujući pedagogici mr.Saneli B.Medley.Iz godine u godinu broj djece u ovoj predškolskoj ustanovi se stalno povećavao, pa je dolazilo do stalnog proširivanja prostora.

“Danas imamo naše prostorije na dvije lokacije u gradu:prva je u Prvoj ulici b/b, a od nedavno i u Ulici 25.novembra, do optičke ambulante Šahinpašić.Imamo nekoliko grupa za naše mališane, kao:jaslice/pčelice, predškolci/leptirići i školarci.Sve prostorije urađene su na najsavremeniji način i po pedagoškim standardima, primjereni dječijem uzrastu.Od 4.februara naše usluge smo poboiljšali, tako da će svi biti još zadovoljniji”.

Dakle, od 4.februara u PPU Mery Isabel možete dobiti slijedeće usluge:

Boravak djece na petodnevnom aranžmanu od ponedjeljka do petka u radnom vremenu od 6,30 do 18 sati;

Boravak djece na šestodnevnom aranžmanu od ponedjeljka do petka u radnom vremenu od 6,30 do 18 sati;

Produženi boravak /odvođenje i dovođenje/ djeteta iz škole;

Hrana se priprema u vlastitoj kuhinji, uzorci se redovno pregledaju od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzla;

Redovna organizacija izleta i raznih posjeta;

Ustanova radi po Planu i programu odobrenom od Minstarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;

Ustanova na lokaciji broj 1 “Centar” zgrada Bašta grijanje tokom sezone na eko line pelet/klima uređaj;

Ustanova na lokaciji Ulica 25.novembar br.14 grijanje tokom sezone centralno/klima;

Ustanova ima zelenu površinu:

Osoblje kvalifikovano po standardima predškolskog odgoja.

Ako je po onoj narodnoj da slike govore više od hiljadu riječi, najbolje je da se sami uvjerite pregledom izloženih fotosa Privante predškolske ustanove Mery Isabel.