Odjeci:Glumac Emir Ibrahimović

Kontrast-Udruženje za kulturu, objavilo je priču o našem mladom glumcu Emiru Ibrahimoviću.Rječ je o neobičnom talentu, koji je na “daske što život znače” zakoračio još kao đak osnovne škole.Uostalom da pročitamo šta piše kontrast.udruženje”

“Emir Ibrahimović rođen je 1995. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završio u Živinicama. Diplomirao 2018. godine na Akademija dramskih umjetnosti i dobio zvanje Bachelor glumac.

Tokom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja bio aktivno uključen u vannastavne aktivnosti, prije svega u dramskoj sekciji. Pored velikog angažmana u Gradskom pozorištu Živinice i u školi, dugogodišnji je volonter u Crvenom križu grada Živinice.

Član je Gradskog pozorišta Živinice u kojem je odigrao niz dječijih i dramskih komada i predstava, lider je Dramskog studija Gradskog pozorišta Živinice. Bio je član i lider u Pozorištu mladih Tuzla.

Za sebe kaže da je vrlo fleksibilna osoba, probleme koji iskrsnu doživljava kao izazove, ali za iste blagovremeno pronađe i kompromisno rješenje. Komunikativan, željan boljih razumnijih promjena u pozorištu, jer ova grana u današnjici našeg života i bivstvovanja jako zapostavljena, a pozorište, kultura i umjetnost su dio naše tradicije. Emir Ibrahimović kaže da „u pozorištu ne možemo opstati ako ne stvorimo tim, tako da bez tebe nema mene, a bez mene nema tebe“./kontrast.udruženje/