Opservirvacija trenutnog stanje obrazovanja, uzrokovano virusom

Unatoč tome što naizgled može djelovati optimistično (ili baš zbog toga), sa specifičnoga aspekta je opservirana novonastala situacija u društvu.

U duhu Hölderlinovih riječi- baš tamo gdje je opasnost, raste i ono spasonosno- mogao bi se objasniti porast značaja internet komunikacije u odgojno- obrazovnome procesu. U metodičkoj i socijalnoj simbiozi obrazovanja i internet komunikacije zbilo se interakcijsko djelovanje koje je izrodilo nove izazove pred koje je stavljen čovjek. Od prvobitne konfrontacije između izvođenja nastave i upotrebe mobilnih aparata izrodila se “nova normalnost” koja podrazumijeva njihovu neizostavnu simbiozu.

Sveobuhvatno socijalno konstituiranje i strukturiranje novih aspekata djelovanja ukazivalo je na to da će se dogoditi kvalitativna promjena koja će se odraziti na cjelokupno poimanje obrazovanja koje bi moglo da seže daleko u budućnost.

Međutim, osobni život poriv koji podstiče širenje (sa)znanja pokrenuo je specifičnu dinamiku rada koja je oslobodila nove stvaralačke snage, u okviru koje se akteri nisu prepustili stihiji, nego su iznalazili nova rješenja pri unapređenju odgojno- obrazovnoga procesa.

Uprkos letargičnosti i apatičnosti, te vrlo često fizičkome sužanjstvu, koju je nametnula nepovoljna društvena situacija uzrokovana virusom, vođeni antičkim shvatanjem da bez edukacije srca nema edukacije uopće, stvarane su nove blizine emocija (unatoč fizičkoj distanci), koje su podrazumijevale svakodnevnu komunikaciju i brigu na višoj razini.

Martens je svojevremeno naveo: “Način organiziranja računala- posebno kod umreženja- odražava procese živih sustava gdje je svaki od dijelova čvorište u dinamičkoj mreži odnosa što se stalni ponovno podešava i obnavlja na svakoh razini svoga postojanja kako održava živu nazočnost”.

Ne zaboravimo, ipak, da je temelj (i) umreženoga društva umreženost srca i umreženost umova, a da je čovjek osnovno čvorište svake raznolikosti dinamične mreže.

NEKA (N)OVA RAZINA KOJA NAM JE NAMETNUTA PODSTAKNE NOVU ŽIVOTNU (EMOCIONALNU, UMSKU) OBNOVLJIVOST./mr.Midheta Mumić/