OŠ Dubrave:Značajna donacija informatičke opreme

Osnovna škola “Dubrave” zvanično je dobila novi kabinet za informatiku, zahvaljujući donaciji LOT tima turske vojne misije u sastavu EUFOR-a, koja je obnovila i opremila kabinet sa interaktivnom ili pametnom tablom. Time se uz pomoć računara i projektora omogućuje nastavniku i učenicima visok stepen interakcije i saradnje tokom nastave.

Vrijednost projekta je oko 25 000 KM. Osim toga, u sve učionice centralne škole i područne škole u Dubravama Gronjim ugrađene su i trakaste zavjese kako bi učenici imali ugodniji ambijent tokom boravka u školi. U područnoj školi u Gornjim Dubravama trakaste zavjese su finansirane iz vlastitih sredstava, kao i donacijom firme Bosfor stil Živinice.

Direktor škole Sanel Mumić izrazio je zadovoljstvo realizacijom projekta i zavalio se LOT timu turske vojne mijse u Bosni i Hercegovini.

“Učenici će od početka nove školske godine nastavu imati u potpuno obnovljenoj učionici informatike, za čiju je obnovu projektom izdovjeno oko 25 000 KM. Ovaj savremeno opremljeni kabinet će zasigurno doprinijeti kvalitetnijem izučavanju informatike. Također, u učionici je posatvljena interaktivna table i projektor što predstavlja visoko dostignuće u edukaciji. Još jednom se želim zahvaliti svima koji su učestvovali u izradi projekta kao i LOT timu turske misije koji su doprinijeli poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa u školi Durbave”,kaže nam novi direktor OŠ Dubrave, koji je do nedavno uspješno završio mandat direktora u JU Gimanziji Živinice./Tim za medije/