PREC: Dodjela certifikata- Obuka šivenja

Dodjela certifkata za preko 20 polaznica Prvog stepena šivenja Edukativnog centra PREC održana je u petak, 19.4.2019. godine u edukativnom centru PREC Živinice.

Polaznice su prodefilirale svojim kreacijama koje su odradile tokom obuke šivenja, koja je trajala 4 mjeseca od ukupno 76 sati obuke. Težište programa je na tehnikama šivenja, radu sa tkaninama, pravilnoj upotrebi krojeva i njihovoj modifikaciji prema tjelesnoj građi i modnim trendovima.

Posebna pažnja posvećena je inovativnim tehnikama šivenja koje razvijaju kreativnost i idu u korak sa savremenim tekstilnim materijalima. Na dodjeli certifikata upriličena je animacija i druženje. Edukatorica obuke šivenja i krojenja je Seniha Halilčević, sa preko 20 godina iskustva u ovom zanatu.
Animatorica obuka šivenja ispred PRECa je Nesiba Nurkić, dok tehnički dio izvedbe obuke sprovodi Jasmina Maslić.Cilj obuke je da osnaži djevojke i žene u zanatu šivenja kako bi lakše mogli naći zaposlenje.

Na zahtjev polaznica obuke PREC planira da nastavi sa naprednijim stepenom obuke šivenja i krojenja, sa dodatnim modulima izučavanja ( biznis plan,komunikacija, engleski jezik, prezentacija i sl.) kako bi polaznice obuke dodatno ojačali i kako bi išle ka zapošljavanju ili samozapošjavanju/Tim za medije/