PREC: Obuka u Francuskoj

PREC je ovih aprilskih dana organizovao korisno putovanje svojih članova u Lion, gdje borave u okviru edukativnih projekata.

Polaznice obuke agroturizma za mlade ( Emina Mujčinović i Mednina Čeušević), te polzanice obuke iz agrturiza za odrasle i članice UO PREC ( Nesiba Nurkić, Muamera Bojić, Ajiša Čaušević), predavač u okviru obuka agroturizma PREC prof.na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (Almir Peštek), buduća predsjednica PRECa u Srebreniku ( Azra Babić), zaposlenica Udruženja pREC (Jasmina Maslić) i prevoditeljica FR/BHS (Lejla Taljić) u studijskoj/praktičnoj obuci su u Francuskoj od 1. do 8.Aprila.

U Francuskoj su ih dočekali predstavnici škole MFR la Palma, gdje su se upoznali više sa školom i teritorijom Lyona. Imali su susret u Regionalnoj federaciji MFR AURA sa kojima je PREC partner.

Zahvaljujemo se predstavnicima MFR La PAlma na toplom i edukativnom dočeku i susretu. Drugi dio studijske posjete bit će u regiji Chatte./Tim za medije/