Predstava: “Lične priče” u Gradačcu

Povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, kako bismo ukazali na problem rodno zasnovanog nasilja, Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla prikazuje predstavu „Lične priče“.

Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla sutra, 21. novembra s početkom u 12:00 sati organizuje predstavu “Lične priče” u prostorijama Gradskog kina u Gradačcu.

Predstava je pripremljena u formi forum-teatra i sastoji se od 5 kratkih isječaka iz stvarnih života učesnika, koje progovaraju o temama nasilja nad osobama sa invaliditetom.Prema konceptu forum-teatra, u drugom dijelu publika uzima aktivno učešće i svojim doprinosom predstavi unosi nezaobilazan društveni element u završetak.

Predstavom želimo ukazati na to da nasilje nije privatna stvar nego se tiče svih nas, te da zajedno moramo učiniti sve što je u našoj mogućnosti, da spriječimo praksu da invaliditet utiče na veći stepen izloženosti nasilju. Riječ je o predstavi koji su osmislile osobe s invaliditetom i koje su odlučile podijeliti svoja iskustva i lične priče sa javnošću.

Podršku za realizaciju predstave su pružili Ministarstvo kulture i sporta FBiH, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK i Grad Tuzla.

Hvala vam što ćete svojim prisustvom i izvještavanjem podržati izvođače i dati svoj glas protiv rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom./Adisa Kišić/