Prilog historiji obrazovanja u Živinicama

Piše: dr. sc. Suadin Strašević-Prilog historiji obrazovanja u Živinicama

U povodu nastupajućeg Dana Mješovite Srednje Škole u Živinicama; 18. maj, osvrnut ćemo se na historiju obrazovanja na našem području. Prve pouzdane tragove pismenosti u Živinicama nalazimo na srednjevjekovnim bosanskim stećcima. Tako u nekropoli Vrpolje, u Đurđeviku, identifikovan je stećak sa natpisom na bosančici. Brojnost stećaka na području Živinica, njih oko 266, sa bogatom ornamentikom, reljefom i raznovrsnih oblika, govori o postojanju klesarske škole, majstora, ali i snažnog utjecaja bosanskog bogomilstva na ovim prostorima. Moja istraživanja, također, ukazuju na činjenicu da je u neposrednoj blizini Živinica, postojao srednjevjekovni bosanski skriptorij, ali o tome nekom drugom prilikom.

Dolaskom Osmanlija počevši od 1463. godine, razvijaju se urbani centri i gradska kultura. Centri obrazovanja pored medresa u okolini, na prostorima Živinica postaju mektebi; organizirani u dva stepena; sibjan i ibtidaja mektebi. U njima se obrazuju i opismenjavaju prve generacije naših stanovnika. Neki od naših sugrađana u ta vremena svoje školovanje nastavljaju u značajnim obrazovnim centrima kao što su Istanbul, Kairo i drugi gradovi diljem prostranog Osmanskog carstva. Tragove pismenosti iz ranog osmanskog razdoblja nalazimo u natpisima na nišanima, te u natpisima na džamijama; kao što je natpis na Staroj džamiji u Priluku iz 1735. godine.

Dolaskom Austro-Ugarske uprave, u Tuzli se osnivaju i prve škole, tako je Gimnazija u Tuzli kao prva srednja škola, osnovana 1899. godine. Godine 1937. u Živinicama je počela sa radom škola koja je obrazovala radnike za potrebe drvne industrije. Obično se ova godina uzima kao početak srednjoškolskog obrazovanja na našem području. Škola je funkcionisala u sastavu Zanatske škole u Tuzli. Škola je radila do početka Drugog svjetskog rata 1941. godine, i izvela je 50 polaznika.

Netom poslije Drugog svjetskog rata 1945. godine, u Živinicama je počela sa radom Stručna praktična škola koja je obrazovala učenike za zanimanja drvne i metalske struke. Godine 1947. ova škola mijenja ime u Stručna škola za učenike u industriji i zanatstvu u Živinicama, te
proširuje obrazovne profile. Godine 1948. u Živinicama počinje sa radom i druga Škola učenika u privredi (ŠUP) koja je bila osnovana sa internatom. Pripremala je radnike za rudarska zanimanja, a od 1950. godine, nastavila je djelatnost u Banovićima.

Na lokaciji Karaula 1952. godine, osnovan je internat za djecu palih boraca iz Drugog svjetskog rata. U internatu je bilo smješteno oko stotinu djece koja su se obrazovala za stručna zanimanja, uglavnom drvne struke. Ovaj internat je funkcionisao u sastavu Stručne škole koja je djelovala do 1964. godine. Stručna škola Živinice je tokom svog postojanja obrazovala oko 960 mladih ljudi, od kojih su neki nastavili studije i na fakultetima.

Godine 1964. u Živinicama je osnovana Gimnazija što je značilo snažno utemeljenje srednjoškolskog obrazovanja na našem području. U periodu od 1964. do 1974. godine Gimnaziju Živinice (Gimnazija „Petar Kočić“) uspješno je završilo 270 njenih učenika. Sa razvojem Živinica, narastala je potreba da se u Živinicama osnuje još jedna srednja škola. Tako je SO-e Živinice, dana 28. 2. 1974. godine donijela odluku da se u Živinicama osnuje Srednjoškolski centar. Iste godine u sastav Srednjoškolskog centra ući će i Gimnazija „Petar Kočić“. Srednjoškolki centar je pored Gimnazije u svom sastavu imao i Školu sa praktičnom obukom (ŠPO) koja je obrazovala učenike za radnička zanimanja.

Dana 4 oktobra 1976. godine, položen je kamen temeljac za izgradnju zgrade Srednjoškolskog centra Živinice. A godinu dana poslije, na isti dan koji se obilježavao i kao Dan općine, svečano je otvoren moderan i savremen Srednjoškolski centar, koji i danas svojom arhitektonskom ljepotom, prostranim atrijem, rasporedom učionica i botaničkim vrtom u dvorištu, plijeni pažnju i izaziva divljenje.

Školske godine 1978/79 Srednjoškolski centar je upisalo 1224. učenika što je bilo od ogromnog značaja za razvoj Živinica u cjelini i u svim segmentima. Unutarnjom sistematizacijom i organizacijom koja je provedena 1981. godine u okviru Srednjoškolskog centra počinju funkcionisati dvije škole koje obrazuju profile za drvnu i mašinsku struku, te za druga radnička zanimanja. Škola je nastojala da prati tržište rada i potrebe za obrazovnim profilima u industriji. Obrazovnim reformama 1980-82, Gimnazija „Petar Kočić“ je ukinuta i do njenog reosnivanja doći će u okviru Srednjoškolskog centra 1996. godine, da bi od 2004. godine funkcionisala kao samostalna škola.

Odlukom Skupštine općine Živinice od februara 1993. godine osnovana je Javna ustanova Školski centar Živinice, a od septembra 1995. godine, nosi sadašnji naziv Javna Ustanova Mješovita srednja škola Živinice.Dan škole je 18 maj, iz razgovora sa direktorom gospodinom Edisom Čičkušićem saznajemo da ova škola trenutno broji oko 1250 učenika, raspoređenih u 52 odjeljenja. Učenici se obrazuju za  brojna radnička, stručna, tehnička, medicinska zanimanja. JU Mješovita srednja škola Živinice, po brojnosti učenika, širokom spektru zanimanja, predstavlja veoma moderan obrazovni centar koji je nama na ponos i čast. Učenici iz Javne Ustanove Mješovite Srednje Škole Živinice, u
redovnoj nastavi, smotrama i takmičenjima, postigli su i postižu veoma zapažene razultate. Rad
Škole je rezultirao brojnim stručnim i naučnim kadrovima.

Na kraju, učenicima Škole, upravi, nastavnicima i osoblju Škole, želimo da čestitamo nastupajući Dan škole i poželimo puno uspjeha u budućem radu. /dr. sc. Suadin Strašević/

(Bilješke: Živinice kroz istoriju, revoluciju i socijalističku izgradnju, grupa autora, Živinice
1988.; msszivinice.skola.edu.ba; gimnazija-zivinice.blogspot.com).