Priznanja: Prva osnovna škola ponovo među najboljim u TK

U vrijeme dok traje školski raspust Pedagoški zavod Tuzlankog kantona objavio je rezultate vrednovanja rada škola za školsku 2017/18. godinu. Prema postignutim rezultatima Prva osnovna škola ponovo je među tri najbolje rangirane na Tuzlanskom kantonu, o čemu više saznajemo od direktora ove odgojno obrazovne ustanove Omera Ramića:

“JU Prva osnovna škola Živinice je ostvarila ukupno 4665 bodova i rangirana na trećem mjestu na Tuzlanskom kantonu,od ukupno 87 škola.Ispred naše škole su OŠ “Safet-beg Bašagić” Gradačac i OŠ Ivan G.Kovačić Gradačac, na četvrtom mjestu OŠ “Hasan Kikić” Gračanica,peto mjesto OŠ “Banovići”Banovići itd.

Školska godina 2017/2018,koja je vrednovana, je uspješnija od prethodne kada smo bili rangirani na 2.mjestu, za 600 bodova, i očekujemo nastavak naših uspjeha i u ovoj školskoj godini”, kaže nam Omer Ramić.

Instrumentarij vrednovanja osnovnih škola sadrži slijedeće elemente na osnovu kojih se rangiraju škole prema postignutim rezultatima:uspjeh u učenju, broj opravdanih i neopravdanih izostanaka sa nastave, organizacija odgojno-orazovnog rada,realizacija utvrđenog obima odgojno-obrazovnog rada redovne nastave, vannastavne aktivnosti, školska biblioteka i stručna literatura, aktivnosti nastavnog kadra, rad stručnih i savjetodavnih organa škole, rad direktora, pomoćnika i pedagoga, stanje objekata i dvorišta, takmičenja i manifesracije.

Stručno vijeće Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona na sjednici od 7.januara prihvatilo je konačnu rang listu vrednovanja rada škola Tuzlanskog kantona.Dugi niz godina Prva osnovna škola Živinice je među najboljim i redovno osvaja prvo , drugo ili treće mjesto. U čemu je tajna uspjeha ove škole pitamo direktora Ramića:

“Zasluge za ove uspjehe pripadaju svim zaposlenim u našoj školi, kao i učenicima. Nastavno osoblje daje sve od sebe, redovno imamo stručno usavršavanje, pratimo savremene trendove nastavnog rada, tokom raspusta, kao što je to slučaj sada, smo na raznim seminarima, tako da stalno radimo na stručnom usavršaavanju.Sve sekcije formirali smo u skladu s pedagoškim standardima, učestvujemo na mnogim takmičenjima i rezultati ne izostaju. Trudimo se da obezbjedimo najoptimalnije uslove za rad s djecom, u čemu imamo i podršku roditelja, lokalne zajednice i resornog ministarstva, tako da ništa ne prepuštamo slučaju”, objašnjava nam direktor Ramić.

Školski hodnici, kabineti, učionice i kancelarije ukrašene su raznim diplomama, peharima i drugim priznanjima koje su učenici Prve OŠ osvajali na općinskim, kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima, što je potvrda kontinuiranog rada na svim poljima odogojno-obrazovnog rada sa mladima./Š.G./