Promocija novog udžbenika iz Informatike

Juče u 12 sati upriličena je promocija novog udžbenika „Informatika za I i II razred gimnazije“. Promocija je održana u JU Druga Gimnazija Sarajevo, u saradnji sa Udruženjem profesora i nastavnika informatike Kantona Sarajevo.

Prisutnima se obratio predsjednik Udruženja profesora i nastavnika informatike Kantona Sarajevo i autori udžbenika.

Isti dan promocija udžbenika je održana i u Živinicama u JU Bosanski kulturni centar Živinice, sa početkom u 17 sati, u saradnji sa Udruženjem profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona.

Prisutnima se obratio direktor BKC-a Živinice Elmir Krivalić, predsjednik Udruženja profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona Nedžad Husičić, i promotor udžbenika Damir Demirović, profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, te autori udžbenika.

Autori udžbenika su: Said Čerkezović, Hajrija Šišić, i Midhat Umihanić a izdavačka kuća je PRINTCOM iz Tuzle. Recenzenti su Damir Demirović, Dejan Bojić i Samir Mujdžić, a lektor je Selma Brčaninović.

Udžbenik mogu koristiti učenici svih srednjih škola, a može se koristiti i kao priručnik za sticanje osnovnih znanja o informatici i računarstvu.
Biografije autora:

Čerkezović Said, magistar tehničkih nauka iz oblasti elektrotehnike, autor i koautor više naučnih i stručnih radova, kao i jedan od autora udžbenika Informatika za I i II razred srednjih škola po EU-VET programu. Dugi niz godina radio u srednjem obrazovanju gdje je stekao zvanje profesor-savjetnik, a poslednjih 10 godina kao spoljni saradnik na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu univerziteta u Tuzli, na auditornim i laboratorijskim vježbama na predmetima: Osnovi informatike i programiranja u građevinarstvu, geotehnologiji i sl. Zaposlen je u organu uprave kao pomoćnik gradonačelnika grada Živinice.
Hajrija Šišić, završila osnovnu i srednju školu u Živinicama. Diplomirala 1998 godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta U Sarajevu i stekla zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike odsjek računarstvo i informatika. Koautor nekoliko stručnih radova objavljenih u stručnim časopisima. Jedan od autora udžbenika Informatika za I i II razred srednjih škola po EU –VET programu.
Zaposlena u JU Mješovita srednja škola Banovići na poslovima profesora informatike, sa zvanjem profesor savjetnik.

Midhat Umihanić je rođen u Tuzli 07. februara 1984.godine. Osnovnu školu u Bašigovcima, završio je 1998. godine dok je srednju elektrotehničku školu završio 2002.g. u Živinicama.

Zbog izuzetnih rezultata tokom srednjoškolskog obrazovanja, naročito iz stručnih predmeta Midhat je proglašen za najboljeg učenika u eolektrotehničkoj školi.

Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli 2007.godine i time stekao zvanje “diplomirani inženjer elektrotehnike”.

Magistrirao je, također Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, 2014.godine, čime je stekao zvanje „magistar elektrotehnike“.

Trenutno je zaposlen u JU Mješovitoj srednjoj školi u Živinicama, na poslovima profesora informatike. Osim toga, izabran je u zvanje višeg asistenta na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, kao spoljni saradnik. Autor je i koautor više naučnih i stručnih radova./N.Č./