Prva OŠ:Spremno u novoj školskoj godini

Prošle sedmice na današnji dan počela je nova školska godina.I u Prvoj osnovnoj školi su se potrudili da tokom ljetnog raspusta obave tehničke pripreme, kako bi spremno dočekali učenike u novoj školskoj godini.

„Tako je! Mnogo smo uradili tokom rasputa, uz pomoć Vijeća roditelja i Grada Živinice.Sredstvima Vijeća roditelja izvršili smo uređenje svlačionica pri sali za tjelesni odgoj, a postavili smo i novu led rasvjetu.Postavili smo 9 novih vrata u učionicama razredne nastave, takođe i vrata na kabinetima, a sve to uz pomoć Vijeća roditelja.U tri kabineta izvršena je rekosntrukcija podnih obloga, a osim Vijeća roditelja pomoć je stigla i od lokalne zajednice.Posebno se žellim zahvaliti gradskoj upravi i gradonačelniku dr.Samiru Kamenjakviću za potpuno uređenje i asfaltiranju platoa na ulazu u školsku zgradu“, rekao nam je direktor Prve OŠ Omer Ramić.

Osim pomenutog, obogaćen je i knjžni fond školske biblioteke sa 6 novih naslova, a i ovdje su u pomoć pritekli članovi Vijeća roditelja.Iako se u pojedinim školama smanjuje broj učenika, u Prvoj OŠ on je u blagom porastu, tako da je sada više učenika nego prethodne školske godine, o čemu direktor Ramić jaže:

„Prethodne školske godine imali smo 925 učenika, a sada ih je 960, raspoređenih u dvije smjene.U prvoj smjeni koja počinje u 7 sati idu učenici II, IV,V,VI i VII razreda, dok drugu smjenu od 13 sati pohađaju učenici I, III, VII i IX razreda.Iznimku smo napravili za učenike prva tri razreda, tako da oni polaze na nastavu od 7,50 sati.Važno je istaći da je povećan broj učenika u prvim razredima, te imamo 138 đaka raspoređenih u 5 odjeljenja.Prva OŠ danas ima 18 odjeljenja u razrednoj nastavi, 19 u predmetnoj, a u Osnovnoj muzičkoj školi je 9 odjeljenja“, kaže nam Ramić.

Podsjećamo da je prethodne školske godine Prva OŠ postigla značajne rezultate u odgojno obrazovnom radu s mladima, a zahvaljujući dobrom radu i obavljenim pripremama za očekivati je još bolje rezultate.U narednom periodu ovdje planiraju uraditi zamjenu krovne konstrukcije na školskoj zgradi, uređenje kabineta i utopljavanje, što je jedan od prioriteta, kako bi se stvorili što bolji uslovi za rad./Š.G./