Školstvo:Uspjesi i pored teškoća

U toku je zimski raspust i dok učenici odmaraju pogledali smo školske dnevnike da vidimo s kakvim uspjehom su otišli na svoj zasluženi odmor.U tome nam je pomogla predsjednica Aktiva direktora osnovnih škola Grada Živinice Jasmina Kakeš.Uvjerili smo se da su dnevnici puni petica, a ima i drugih ocjena, tako da sve zavisi koliko je ko zaslužio!

Prvo polugodište školske 2020/2021. godine je završeno kako je i planirano, u skladu sa Školskim kalendarom, odnosno 31.12.2020. godine, nakon čega je počeo zimski raspust za učenike u trajanju od 4 sedmice.

“Na nivou Grada Živinica devet osnovnih škola pohađa 5.348 učenika. Tokom prvog polugodišta nastava je bila organizovana u skladu sa Odlukom o organizaciji nastave za ovu školsku godinu uz maksimalno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera. Nastava je tekla na način da su učenici nastavu pohađali u manjim grupama, a nastava se realizovala sažimanjem nastavnih sadržaja putem intenzivne nastave i uputa putem online platforme. Zahvaljujući saradnji učenika, zaposlenika i roditelja uspjeli su se prevazići mnogobrojni izazovi i prepreke zbog čega smo itekako zadovoljni, jer smo i u ovim otežanim uslovima uspjeli privesti prvo polugodište kraju, bez većih poteškoća”, rekla nam je predsjednica Aktiva direktora OŠ Grada Živinice Jasmina Kakeš.

Dok učenici borave na zimskom raspustu nastavno osoblje se intenzivno priprema za početak drugog polugodišta koje počinje u petak, 29.januara tekuće godine, a o očekivanjima u nastavku rada predsjednica Jasmina kaže:

“Planirano je da se nastava u drugom polugodištu realizuje na način kao što je to i do sada bilo, s tim da postoje optimistične naznake da bi moglo doći do popuštanja mjera u smislu postepenog uvođenja dopunske, dodatne nastave i slobodnih aktivnosti, kao i do proširivanja grupa učenika u odjeljenju. Naravno, sve ovo ovisi o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, te će škole maksimalno iskoristiti svoje resurse kako bi zdravlje i sigurnost učenika bili na prvom mjestu, a samim tim da bi se stvorili uslovi za normalizaciju nastavnog procesa”.

Jasmina Kakeš, uz pomenuto, je i direktorica Osnovne škole Gornje Živinice.Na kraju je imala poruku za sve učenike:

“U ime direkrora osnovnih škola Grada Živinice svim učenicima koji se trenutno nalaze na zimskom raspustu želimo puno zdravlja, radosti i lijepih trenutaka.Neka vas postignuti uspjeh motivira da budete još bolji i uspješniji u sticanju novih znanja, vještina i spoznaja”./Š.G./