Stvaralački rad dr.Miradeta Zulića

Naš poznati profesor dr.Miradet Zulić autor je mnogih stručnih radova iz oblasti muzike, a autor je i monografije o “70 godina uspješnog rada i postojanja Osnovne muzičke škole Brčko distrikta”.Promocija monografije održana je sinoć u povodu 22 godine od osnivanja Brčko distrikta.

Promociji monografije prethodio je prijem kod gradonačelnik Eseda Kadrića u Gradskoj vijećnici.Izdavač monografije „Muzička škola u Brčkom: 70 godina“ je Vlada Brčko distrikta.

Na prijemu je gradonačelnik iskazao je zadovoljstvo što je jedno ovakvo djelo ugledalo svjetlo dana i dodao da je djelo rezultat istraživanja svega onoga što se tiče Osnovne muzičke škole u prethodnih 70 godina.

„Ovo je uistinu vrijedno djelo koje će ostati kao vječan trag o početku, trajanju, funkcioniranju i organizaciji osnovne Muzičke škole“, kazao je Kadrić.

Na samoj promociji predstavljač monografije prof. dr. Dragica Panić Kašanski naznačila je da se radi o jednom jedinstvenom muzikološkom djelu znalca i stručnjaka iz oblasti muzikologije Miradeta Zulića, te da ova monografija prelazi lokalne okvire i ima širi regionalni društveni i kulturološki karakter i svrhu.

„Svakako se moramo zahvaliti profesoru Zuliću koji se ponudio i uspio u tome da kao stručnjak iz oblasti muzikologije i profesor na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, okonča rad na izradi monografije koja će sadašnjim i budućim generacijama svjedočiti o dugovječnosti formalnog muzičkog obrazovanja i kulturnog djelovanja na ovim i širim prostorima“, poručio je direktor Osnovne muzičke škole Brčko distrikta, Jasmin Hasić.

Autor monografije Miradet Zulić, ovom prigodom, se zahvalio na ukazanom povjerenju za izradu monografije. Kazao je kako se, s obzirom na to da je škola počela djelovati 1950. godine, pri izradi monografije susreo s poteškoćama oko pronalaženja potrebne građe, te ukazao na značaj postojanja ovakve publikacije za jednu ustanovu.

„Mali broj muzičkih institucija, muzičkih škola u Bosni i Hercegovini imaju monografiju. Drago mi je što sam bio dijelom ovoga projekta.Monografija je svojevrsna posveta svim bivšim, sadašnjim i budućim učenicima i nastavnicima brčanske Muzičke škole.“, istaknuo je Zulić.

Prema riječima ravnatelja Muzičke škole Jasmina Hasića, ovo je kapitalno i važno djelo za Brčko distrikt i kompletnu glazbenu umjetničku scenu u BiH.

„Povod da se krene u realizaciju izrade monografije je bio to što je to Muzička škola u Brčkom jedna od najstarijih u BiH. Još jednom se zahvaljujem profesoru, ali i izdavaču – Vladi Brčko distrikta, što je monografija napokon ugledala svjetlo dana i što će koristiti znanstveno-istraživačkom radu i građanima Distrikta koji budu željeli saznati nešto više o glazbenoj umjetnosti i kulturi u našem gradu“, istaknuo je Hasić.

Miradet Zulić rođen je 1962. u Živinicama, gdje je završio osnovnu i osnovnu muzičku školu. Srednju muzičku školu, instrumentalni odsjek za harmoniku, završio je u Novom Sadu. Dodiplomski i magistarski studij završio je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, gdje je i odbranio doktorsku disertaciju 2009. godine.

Učesnik je više međunarodnih simpozija i autor brojnih radova objavljenih u stručnim časopisima. Objavio je knjigu Harmonika – Osnovni prikaz kroz historijat, literaturu, pedagoška iskustva i predstavnike, te Monografiju – 50 godina Srednje muzičke škole u Tuzli.

Dvadeset i osam godina je radio u Srednjoj muzičkoj školi u Tuzli, a kao gostujući profesor je pet godina predavao i na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. U zvanju je vanrednog profesora na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu za predmete Istorija muzike i Metodologija stručnog rada.