UPS: Druga godišnjica uspješnog rada

Sarajevo, 03. oktobar/listopad 2020. – Ured za podršku studentima (UPS!) Univerziteta u Sarajevu obilježio je 02. oktobra/listopada ove godine drugu godišnjicu uspješnog rada. Kada je prije dvije godine svečano otvoren, istaknuto je da je jedan od osnovnih ciljeva u radu UPS! kreiranje obrazovno poticajnog okruženja koje će studentima prostor visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu učiniti privlačnim i logičnim izborom u planiranju nastavka obrazovanja.

„Danas, dvije godine kasnije, možemo reći da smo bliži zacrtanim ciljevima u smislu kvalitetnije podrške studentima na njihovom putu ličnog i profesionalnog razvoja, te izgradnje i ulaganja u razvoj profesionalnih i tehničkih kapaciteta za pružanje kvalitetnih usluga“, istaknula je prof.dr. Lejla Kafedžić, rukovoditeljica Ureda za podršku studentima.

U okviru UPS! uspješno rade odjeli za pravnu pomoć, podršku studentima s invaliditetom, psihološku pomoć i savjetovanje, te karijerno savjetovanje studenata. Od februara 2019. godine UPS! realizira projekt „Visoko obrazovanje – obrazovanje za sve“ (VOzaSVE-HE4ALL) u partnerstvu sa UNICEF-om, kojim se teži, kroz različite aktivnosti, unapređenju inkluzivnosti u visokoškolskom prostoru.

„Pružanje pomoći i podrške studentima, uključujući studente s invaliditetom, osiguranje korištenja asistivne tehnologije, upućivanje preporuka prema organizacionim jedinicama s ciljem rješavanja statusa studenata, podrška studentima prilikom apliciranja za stipendije, prilagodba nastavnih sadržaja i literature i druge relevantne aktivnosti su u fokusu djelovanja Ureda. Osim toga, u okviru projekta „Visoko obrazovanje – obrazovanje za sve“ održan je niz radionica namijenjenih studentima s ciljem jačanja njihovih kompetencija i podrške u procesu obrazovanja, umrežavanje akademskog osoblja s ciljem unapređenja inkluzivnosti na Univerzitetu u Sarajevu, osigurana savremena tehnologija, itd.“, naglašava prof.dr. Kafedžić.

U narednom periodu, UPS! će nastaviti provoditi aktivnosti u interesu studenata Univerziteta u Sarajevu koji pokazuju zanimanje za rad Ureda i traže podršku koju im efikasno i pravovremeno pruža tim Ureda za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu./Emina Hadžija/