Javni konkurs za prijem spasilaca u interventnu službu spašavanja

Javni konkurs za prijem spasilaca u interventnu službu spašavanja

Na osnovu odredbi iz člana 13. i člana 14. Statuta Interventne službe spašavanja, Živinice a u vezi s Planom i programom rada za 2020/2021. godinu,
Upravni odbor objavljuje

JAVNI KONKURS
za prijem u članstvo Interventne službe spašavanja
Interventna služba spašavanja  je vertikalno ustrojeno, dobrovoljno, stručno i nestranačko udruženje koje na bazi dobrovoljnosti okuplja spasioce čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u poplavama, planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i tehničku opremu sa svrhom očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.
 
Opis djelatnosti spasioca: Zaštita i spašavanje ljudi, dobara i okoliša, sprečavanje nesreća, provođenje preventivnih mjera, te promicanje zdravog i sigurnog načina života.
 

Opis djelatnosti pridruženog člana:  Operativac za obavljanje opštih poslova koji su u skladu sa zdrastvenom sposobnošću u cilju: Zaštite i spašavanje ljudi, dobara i okoliša, sprečavanje nesreća, provođenje preventivnih mjera, te promicanje zdravog i sigurnog načina života.

Uvjeti: Poželjno je (nije eliminatorno!) da kandidati:

  1. a) nisu mlađi od 18 godina, ni stariji od 45 godina;
    b) da su članovi sportskog društva/kluba;
Ocjena prijava: Ocjenu pristiglih prijava i testiranje kandidata će vršiti Komisija za prijem kandidata.
Podnošenje prijava: Prijava na Konkurs se podnosi u pisanoj formi na prijavnom obrascu/pristupnici. Prijavni obrazac/pristupnicu dostaviti isključivo elektronskim putem na e-mail adresu: info@isszivinice.ba ; isszivinice@gmail.com.
Rok za podnošenje prijava je trideset osam (38) dana od dana objavljivanja Konkursa, najkasnije do 10.01. 2021. godine do 12h.
Kandidati koji pošalju uredno popunjen prijavni obrazac/pristupnicu, bit će pravovremeno pozvani na interviju.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
 
OSTALO
Prilikom odabira kandidata za prijem u članstvo vodit će se računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (“Službeni glasnik BiH”, broj:16/03, 102/09 i 32/10).
Prilikom izbora za prijem članova  u Interventnu službu spašavanja, članovi će biti tretirani s punim poštovanjem principa transparentnosti, pravičnosti i istih mogućnosti.
Predsjednik Interventne službe spašavanja

Faruk Gazdić, MA Tjelesnog odgoja i sporta