Konkurs za posao u firmi „Brčko-gas osiguranje“

„Brčko-gas osiguranje“ d.d. Brčko dana 18.11.2022. godine objavljuje

                            K O N K U R S

     za prijem stručnog savjetnika

  na poslovima prodaje osiguranja

za sljedeća mjesta: Živinice 1 izvršilac

 Uslovi za prijem radnika na radno mjesto:

1.da su državljani BiH,

2.da imaju položen vozački ispit B kategorije,

3.da imaju najmanje srednju stručnu spremu,

4.da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za radno mjesto,

Nudimo Vam:

1.fiksni i varijabilni način nagrađivanja,

2.uvođenje u posao uz pomoć mentora,

3.stručno usavršavanje,

4.povoljno radno okruženje.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidat je dužan dostaviti detaljnu biografiju sa težištem na obrazovanju i radnom iskustvu, posebno na poslovima prodaje neživotnih vrsta osiguranja.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biće obavljen razgovor, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni. Sve dodatne informacije na broj telefona: 049/490-109.

Rok za podnošenje prijava je do 15.12.2022. godine.

Prijave se mogu dostaviti putem mail adrese bgasosig@teol.net ili poštom na adresu:

BRČKO-GAS OSIGURANJE d.d. Banjalučka br. 8, 76100 Brčko

(prijava na konkurs)

Direktor  Miladin Milošević