Renesansa:Prijem novih radnika

Firma za proizvodnju namještaja raspisuje konkurs za prijem novih radnika u radni odnos.Šire u prilogu.