U spomen: Šimo Tadić (92)

Nakon kraće bolesti napustio nas je u 92.godini naš sugrađanin Šimo Tadić, nekadašnji rukovodilac u Konjuhu. U ovoj nekad uspješnoj firmi počeo je kao radnik, da bi školovanjem uz rad stigao do zvanja inženjera prerade drveta-finalni smjer.

Tokom dugog rada tri mandata je bio direktor Fabrike furnira i savijenog namještaja i za taj period postigao velike rezultate, posebno izvozom na italijansko tržište. Uporedo je bio predsjednik Vatrogasnog društva Konjuh punih 27 godina, u okviru kojeg je djelovala i limena glazba, zatim je bio predsjednik Rukometnog kluba Konjuh, koji je u to vrijeme, s početka 80-tih godina prošlog vijeka, bio član Druge lige SFRJ.Obavljao je i razne dužnosti u lokalnoj zajednici.

Za svoj rad u privredi, društveno-političkom i kulturno sportskom radu Šimo Tadić je nagrađen brojnim priznanjima, kao: odlikovanja od predsjednika SFRJ Tita -Orden rada sa zlatnim vijencem, Orden rada sa srebrnim vijencem i medalja rada, potom plaketa Šipada, zlatna plaketa Konjuha, općinska plaketa Živinica, te tri vatrogasna priznaja od Saveza vatrogasaca SFRJ, BiH i Živinica, a to su zlatne medalje VS BiH i Vatrogasna zvijezda drugog reda SFRJ.

Dragi Šimo, za sve što si učinio tokom svog dugog života neka ti je vječna slava i hvala-uvijek ćeš nam nedostajati.

Posljedni ispraćaj Šime Tadića obavit će se u utorak,17.marta- u 14,30 sati, ispred kuće žalosti Magistralni put broj 75, a potom će se obaviti ukop na Gradskom groblju Živinice.