Udruženje Amica Educa:Poziv za uključivanje u projekat „Osnaživanje žena za akcije u zajednici“

Početkom ove godine, Udruženje Amica Educa potpisala je Sporazum o saradnji sa Općinom Živinice na realizaciji projekta „Osnaživanje žena za akcije u zajednici“, koji će se realizirati u periodu 2018. – 2020. godina.

Projektom se želi educirati, osnažiti i motivirati žene sa područja Općine Živinice za ostvarivanje njihovih prava u privatnom životu kao i za poboljšanje njihovog ekonomskogi društvenog položaja.Projekat je namjenjen nezaposlenim ženama, starosne dobi od 18 do 55 godina starosti, sa najmanje srednjom stručnom spremom, a koje žive na području Općine Živinice.

Nakon uspješno realiziranih prvih 6 mjeseci projekta i održanih radionica na kojima je učestvovalo ukupno 26 žena, Udruženje Amica Educa nastavlja sa organiziranjem i realizacijom novih projektnih aktivnosti u 2018.godini i to:

• Radionica “Pozitivnadisciplina u odgojudjece”kojaće se održavati u periodima 22. – 24. oktobar, 12. – 14. novembari 03. – 05. decembar 2018.g u vremenu od od 11.00 do 14.00 sati;
• Radionica „Snaga, moć i prava žena“ koja će se održavati u periodima 31.oktobar – 01. novembari11. – 13. decembar2018.g. od vremenu od 11.00 do 13.00 sati;
• Radionica “Vještinekomunikacijeiempatije”kojaćesarealizacijomzapočeti u periodu 19. – 21. decembar 2018.godine u vremenu od od 11.00 do 14.00 sati a kojaće se nastaviti u 2019.godini u terminimakojibududogovorenisaučesnicama.
• Individualnasavjetodavnaipsihoterapeutskapodrškakoja se održavasvakogutorka u perioduod 12 do 15 sati.

Radionice i individualno savjetovanje se održavaju u prostorijama Udruženja „Amica Educa“ u ulici Meše Selimovića do broja 19 (iza JU Gimnazija Živinice). Vrijeme održavanja radionica može biti i pomjereno u skladu sa potrebama i u dogovoru sa učesnicama radionica.

Na radionice se mogu prijaviti sve zainteresirane nezaposlene žene, starosti između 18 i 55 godina, sa najmanje srednjom stručnom spremom, a koje žive na području Općine Živinice. Učestvovanje na svim edukativnim radionicama i ostalim aktivnostima projekta je besplatno. Za učesnice edukativnih radionica je obezbjeđeno osvježenje i užina u toku pauza, te zajednički ručak po završetku zadnjeg dana edukacije.

Napominjemo da će se u toku naredne dvije godine projekta organizirati nove radionice (iz oblasti Poslovnih vještina i Izrade ručnih i domaćih proizvoda), a koje imaju za cilj usvajanje znanja i vještina koje mogu pomoći u povećanju šansi za pronalazak zaposlenja ili iniciranje samozaposlenja, pokretanje vlastitog biznisa i sl. Prioritet za odabir učesnica ovih edukativnih radionica će imati žene koje su prethodno učestvovale na radionicama koje su se održavale u 2018.godini.

Sve zainteresirane žene mogu se informirati i prijaviti u Udruženje Amica Educa putem telefona 035/248-910 i e-maila info@amicaeduca.ba(KontaktosobaTenzilaHujdur). Više informacija o Udruženju Amica Educa na www.amicaeduca.ba ili na facebooku Amica Educa./Ivona Erdeljac-Program direktorica Udruženja/