Zdravstveno osiguranje:Manje gužvi od srijede

Obavještavamo osigurana lica da od srijede, 23.01.2019. godine organizujemo mobilni TIM za područje općine Živinice .

Cilj Tim-a je da se građanima/osiguranim licima pruže određene usluge, kako bi se otklonile gužve u poslovnici zdravstvenog osiguranja koje su prisutne posljed
Usluge koje će se osiguranim licima pružati su:
• Ovjera zdravstvenih legitimacija,
• Oslobađanje od participacije premije osiguranja za sljedeće kategorije:
 Djeca do navršenih 15. godina života;
 Učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života (bez obzira na osnov osiguranja);
 Osigurana lica – korisnici socijalne zaštite;
 Osigurana lica koja su prijavljena kod služba za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica.

Mobilni Tim smješten je u prostorijama zgrade Općine i djelovat će u periodu od 7:30 do 16:00 sati.

Molimo građane općine Živinice koji imaju potrebu za pružanjem gore navedenih usluga, da se jave na navedenu lokaciju, dok će se sve ostale usluge i dalje pružati u poslovnici zdravstvenog osiguranja./Tim za medije/