UPFBiH: Saopštenje za javnost

Sarajevo, 15. juli/srpanj 2022. – Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva Federalno ministarstvo finansija/financija da hitno izmijeni član 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH.

Izmjenom člana 14. Pravilnika treba se omogućiti da se pomoć radnicima u iznosu prosječne plaće od 1.080 KM oslobodi plaćanja poreza i doprinosa.

Na ovaj način će veći broj radnika bi bio obuhvaćen isplatom pomoći, koja je predviđena Uredbom o programu pomoći kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflacijom koju je prošle sedmice usvojila Vlada FBiH i radnici bi dobili veći iznos pomoći.

Inače, bez izmjene člana 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH, jer ukoliko poslodavac isplati 1.080 KM pomoći, radnicima će biti isplaćeno 621KM, a država će od ukupnog iznosa od 1.080 KM za sebe uzeti 459 KM. Naš cilj je da kompletan iznosod 1.080 KM dobiju radnici./A.B./