Agrar:Problematični granični prelazi

Naši poljoprivrednici imaju puno problema kad je godina rodna, a pogotovu kad nije!Postoje razna udruženja pojedinih proizvođača, koji nastoje otkloniti barijere u plasmanu voća i povrća.O tome više saznajemo od Suada Selimovića, stručnjaka za agrar u Privrednoj komoti Tuzlanskog kantona:

“U vezi sa navedenom problematikom na današnjem sastanku predstavnika Marketinške asocijacije BiH šljive i Grupacije proizvođača krastavca kornišona sa predstavnicima Ministarstva vanjske trgovine BiH, razgovarali smo o problemu izvoza tog sezonskog voća i povrća. Problem je u tome što nas je Republika Hrvatska ograničila izvoz samo na dva granična prelaza, koji ne mogu obezbjediti blagovremen prolaz za EU, jer se čeka minimalno 2 dana na granici.Radno vrijeme fitosanitarnih inspektora je do 15 sati samo radnim danom”.

Usvojeni su zaključci koji bi mogli doprinijeti poboljšanju plasmana voća i povrća u EU, a to znači da fitosanitarni insektori rade od ponedeljka do subote do 18 sati, te da se u rad stavi treći granični prelaz sa istim radnim vremenom.

Prema riječima Suada Selimovića ukoliko Hrvatska ne olakša izvoz proizvoda u EU, da se primjeni reciprocitet, tj. da i BiH ograniči uvoz u BiH samo na dva granična prelaza.

“Naš zahtjev je bio da se to sve riješi do srijede, ukoliko se ne ispoštuju zaključci proizvođači šljive i krastavca kojih u BiH ima oko 6000, to će totalno blokirati granične prelaze i zaustaviti svaki kamion sa robama iz RH da uđe u BiH. Vrijednost izvoza BiH šljive i krastavca ove godine procjenjuje se na oko 20 do 25 miliona KM”, kaže Selimović.