„BRZI START-UP“za mlade

Ideje su najvažnije i one pokreću mlade ljude u svijetu biznisa. Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane mlade osobe od 18 do 35 godina sa dobrim idejama a sa područja Grada Tuzla da se prijave na javni poziv za učešće u projektuza jačanje poduzetničkih kompetencija„BRZI START-UP“. Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 Glavni cilj projekta „BRZI START-UP“ je doprinos povećanju zapošljivosti među mladima na području Grada Tuzla, te jačanje poduzetničkih kompetencija mladih i stvaranjeuslovaza njihovo samozapošljavanje. FTZ planira da u okviru ovog projekta realizira obuku za minimalno 20 odabranih učesnika/ica, nakon čega će polaznici/e uz mentorsku podršku dobiti priliku da izrade biznis planove za svoje ideje i iste kandiduju za finansijsku podršku.

Ciljna grupa u ovom projektu su mladi sa područja Grada Tuzla u rasponu od 18 do 35 godina koji imaju afinitet za poduzetništvo te koji nemaju formalno registriran biznis i koji žele da započnu vlastiti biznis a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Učesnici/e će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketinga i ostalih poduzetničkih oblasti. Svih 20 polaznika/ica će biti osposobljeni da kreiraju poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis.  Nakon procjene dostavljenih biznis planova, planirano je da se uspostave minimalno 2 mala biznisa do kraja juna 2020. godine, uz start-up podršku od 5.000 KM po biznisu.

Pored finansijske podrške, FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, pružiti mentorsku podršku učesnicima/cama programa pri izradi poslovnog plana. Učesnici mogu očekivati podršku mentora iz  oblasti marketinga, finansija, plasmana proizvoda, razvoja preduzeća i slično.Projekat će trajati od decembra 2019.godine do juna 2020.godine. Edukacije će biti organizovane od februara do marta2020.godine.

Prijave se mogu dostavljati do 24.01.2020. godine na adresu inicijative@fondacijatz.orga više informacija o pozivu kao i prijavni obrazac možete pronaći na https://www.fondacijatz.org/page/41/8739. Za sva dodatna pitanja možete se javiti koordinatoru projekta mr.sc. Tariku Barakoviću dipl.oec na e-mail tarik@fondacijatz.org ili na telefon: + 387 35 362 830.