DISK d.o.o.-među 100 najuspješnijih firmi u BiH

Nedavno je prilikom obilježavanja Dana Grada Živinice firmi DISK d.o.o. Živinice dodjeljena Pismena pohvala kao znak priznanja za dugogodišnji uspješan rad.Firma je osnovana 1996.godine i od tada do danas u stalnom je porastu  peroizvodnja, broja zaposlenih, ali i investiranje u nove projekte.

Zijad Selimović , direktor i osnivač firme DISK d.o.o. Živinice,o postignutim uspjesima kaže:

„Zahvaljujući višegodišnjem uspješnom radu na proizvodnji limenih krovova i fasada od lima, te sistema za odvodnjavanje oborinskih voda, naši rezultati su u stalnom porastu.Firma ima provjerenu mrežu dobavljača i isto tako daleko širu i obimniju mrežu kupaca na prostoru BiH i bivše SFRJ.Dobavljač nas redovno snabdijeva repro materijalom i mi smo generalni zastupnik za Balkan turske firme MMK.Prodaja vlastitih proizvoda i repro materijala za firme sličnih djelatnosti je u stalnom porastu, posebno od 2013.godine, kako u zemlji , tako i inozemstvu.Po ocjeni ZRC (agencije za praćenje ekonomskih rezultata firmi u BiH), pet godina zaredom smo svrstani u kategoriju brzorastućih firmi.U prošloj godini, po istoj agenciji, smo svrstani među 100 najvećih kompanija u kategoriji srednjih preduzeća“, kaže nam direktor Zijad Selimović.

U firmi DISK stalna su ulaganja u povećanje proizvodnje, u čimu vodeću ulogu imaju stručni kadrovi.Zahvaljujući tome uskoro će DISK izgraditi sasvim novu fabriku u Industrijskoj zoni Ciljuge:

„Širenje kapaciteta naš je stalni zadatak, tako da smo prije dvije godine počeli realizaciju investicije vrijedne oko 20 miliona KM, a riječ je o Fabrici za proizvodnju termo-izolacionih panela, veoma traženih na tržištu.Naša vlastita ulaganja u ovaj značajan proizvodni kapacitet premašuje 50 odsto ukupnih sredstava.Potpuna izgradnja bit će do kraja tekuće godine i tu će posao dobiti oko 80 novih radnika“, ističe Selimović.

Osloncem na vlastite kadrove DISK d.o.o.postiže sve bolje rezultate, o čemu Selimović kaže:

„Sada firma zapoščjava 60 radnika, među kojima je 15 sa visokom stručnom spremom, a među njima i dva magistra nauka.I u novoj Fabrici u Ciljugama pažnju poklanjamo stručnjacima, tako da će među 80 zaposlenih biti 10 sa visokom stručnom spremom raznih profila potrebnih proizvodnji.Naši stručnjaci redovno prate napredak u proizvodnoj djelatnosti, a Biznis plan za Ciljuge radila je takođe naša ekipa, sastavljena od 10 stručnjaka.Značajno je istaći da je više od polovine investicije u nove kapacitete, uglavnom građevinski dio i prateća infrastruktura za čiju realizaciju su uključene domaće firme.Naš udio u izgradnji je 12 miliona KM i to je ono što održava broj radnih mjesta i povećava ih.Tako smo u minuloj godini postigli ukupan prihod u iznosu od 44 miliona KM, što je 30 odsto više nego u prethodnom obračunskom periodu“, kaže nam osnivač i direktor firme DISK d.o.o.Zijad Selimović./Š.G./