DUN & BRADSTREET je završio akviziciju komapnije BISNODE

Short Hills, New Jersy, 11.01.2021:Dun & Bradstreet Holdings, Inc. („Dun & Bradstreet“ ili „Kompanija“) (NYSE:DNB), vodeći globalni pružatelj podataka i analitike za donošenje poslovnih odluka, putem svoje kompanije kćeri Dun & Bradstreet Holdings BV, danas je najavio da je završio akviziciju kompanije Bisnode Business Information Group AB („Bisnode“), vodeće evropske kompanije za podatke i analitiku i dugogodišnjeg člana globalne mreže Dun & Bradstreet Worldwide Network.Transakcija je zaključena kombinacijom približno 625 miliona USD neto gotovine i 6.237.089 novoizdanih dionica i zajedničkih akcija Kompanije u privatnom plasmanu.

Bisnode Belgium NV, belgijska podružnica Bisnode, ostat će u vlasništvu Ratos AB.

„Želim uputiti dobrodošlicu svojim kolegama iz kompanije Bisnode uDun & Bradstreet tim. Ova akvizicija predstavlja odličnu priliku da ojačamo naš portfolio i udružimo talente koji će nam pomoći da bolje služimo svojim klijentima i pružimo veću vrijednost svojim dioničarima“, rekao je Anthony Jabbour, Izvršni direktor kompanije Dun & Bradstreet.

„Područja Bisnode poslovanja uključuju neke od strateški njaznačajnijih zemalja u Evropi, a kombinacija naših podataka, analitike i rješenja omogućit će nam jačanje naše međunarodne strategije rasta. S ovom kombinacijomusluga u dobrom smopoložaju da odgovorimo na potrebe klijenata koji žele povećati rast ifunkcionalnost svog poslovanja i smanjiti izloženost rizicima”.

Ovo udruživanje vodećih i pouzdanih brendova podržava kompanije u vrijeme kada su uvidi u podatke i analitike i promjenedigitalnog poslovanja još važnijezbog promjena izuzetnorazornog makro okruženja. Udružena kompanija, s gotovo 250.000 klijenata, sada će moći pružiti ključna rješenja koja će klijentima pomoći da prate rizik poslovnog partnera i klijenta,kako bi minimizirali izloženost te istovremeno odobrili odloženo plaćanje,ciljajući pouzdane i solventne kupce.

„S Bisnodeom dijelimo misiju pružanja pomoći kompanijama da budu konkurentne, da rastu i napreduju. Podržavali smo Bisnode i kao bivšeg člana naše globalne mrežeasada smo spremni na naredni korak našeg zajedničkog putovanja,“ rekao je Neeraj Sahai, predsjednik kompanije Dun & Bradstreet International.

„Radujemo se što ćemo se proširiti na nove uzbudljive poslovne oblasti ključne za našu misiju i brzo proširiti našu ponudu proizvoda u regijama koje se podudaraju s našom strategijom rasta. Uz smjernice našeg novooformljenog Međunarodnog strateškog savjetodavnog odbora, iskoristit ćemo priliku da ispunimo očekivanja trenutnih i budućih klijenata“.

Po završetku transakcije, Dun & Bradstreet osnovao je Međunarodni strateški savjetodavni odbor, formiran da pruži strateški savjet savjetodavnom timu Dun & Bradstreet International. Međunarodnim savjetodavnim odborom treba predsjedati Neeraj Sahai, uz Jonasa Wiströma, izvršnog direktora za Ratos AB. Dodatna imenovanja u Odbor bit će objavljena naknadno.

Kompanijaće pružiti smjernice za 2021. godinu i plan sinergije za Bisnode u četvrtom tromjesečju.

O kompaniji Dun & Bradstreet

Kao vodeći globalni pružalac podataka i analitike za donošenje poslovnih odluka, Dun & Bradstreet omogućava kompanijama širom svijeta da poboljšaju svoje poslovne rezultate. Usluga Data Cloud kompanije Dun & Bradstreet potiče rješenja i pruža uvide koje osnažuju klijente da ubrzaju priliv prihoda, snize troškove, ublaže rizike i transformiraju svoje poslovanje. Kompanije svih veličina od 1841. godine se oslanjaju na Dun & Bradstreet da im pomogne upravljati rizikom i otkriti prilike.

Anticipatorne izjave

Ovo saopštenje za medije sadrži anticipatorne izjave koje uključuju više rizika i neizvjesnosti. Izjave koje nisu historijske činjenice, uključujući izjave u vezi s očekivanjima, nadama, namjerama ili strategijama u vezi s budućnosti su anticipatorne izjave. Anticipatorne izjave su zasnovane na uvjerenjima menadžmenta kompanije Dun & Bradstreet, kao i pretpostavkama i informacijama koje su im trenutno dostupni. Kako su ove izjave bazirane na očekivanjima o budućnosti finansijskih i operativnih rezultata, te nisu izjave o činjenicama, stvarni rezultati mogu se značajno razlikovati od onih koji su projicirani.

Dun & Bradstreet ne poduzima odgovornost za ažuriranje anticipatornih izjava, bilo kao rezultat novih informacija, događaja u budućnosti niti bilo čega drugog. Rizici i neizvjesnosti kojima su anticipatorne izjave podložne uključuju, između ostalog:

(i) pojavu bolesti, globalne ili lokalizirane zdravstvene pandemije ili epidemije ili strah od takvog događaja (npr. globalna pandemija virusa COVID-19), uključujući globalnu ekonomsku neizvjesnost i mjere poduzete kao odgovor;

(ii) kratkoročne i dugoročne posljedice globalne pandemije COVID-19, uključujući brzinu oporavka ili bilo koju ponovnu pojavu u budućnosti;

(iii) našu mogućnost implementiranja i izvršavanja strateških planova da transformiramo poslovanje;

(iv) našu mogućnost blagovremenog razvijanja ili prodaje rješenja ili održavanja odnosa s klijentima;

(v) konkurenciju za naša rješenja;

(vi) štetu po naš brend i reputaciju;

(vii) nepoželjne globalne ekonomske uslove;

(viii) rizike povezane s radom sa stranim klijentima i proširenjem u inostranstvo;

(ix) nemogućnost sprečavanja incidenata u vezi s kibernetičkom sigurnosti ili percepcija da povjerljive informacije nisu sigurne;

(x) neuspjeh održavanja cjelovitosti naših podataka ili sistema;

(xi) kvarove sistema i/ili kadrovske probleme koji mogu odgoditi isporuku naših rješenja klijentima;

(xii) gubitak pristupa izvorima podataka;

(xiii) nemogućnost naših dobavljača softvera i pružalaca usluga na mreži ili u oblaku da pruže očekivane usluge ili u slučaju prekida odnosa;

(xiv) gubitak ili smanjenje jednog ili više naših ključnih klijenata, poslovnih partnera ili vladinih ugovora;

(xv) ovisnost o strateškim savezima, udruženim pothvatima i akvizicijama za rast našeg poslovanja;

(xvi) našu mogućnost adekvatne ili ekonomične zaštite naše intelektualne svojine;

(xvii) zahtjeve za odštetu zbog kršenja prava na intelektualnu svojinu;

(xviii) prekide, kašnjenja ili prekide rada platformi za obradu pretplate ili plaćanja;

(xix) rizike povezane s akvizicijom i integracijom kompanija, uključujući Bisnode, i prodaje postojećih kompanija;

(xx) našu mogućnost da zadržimo članove višeg liderskog tima i privučemo i zadržimo stručne zaposlenike;

(xxi) usklađenost s vladinim zakonima i propisima;

(xxii) rizike povezane sa strukturom i statusom „kontrolirane kompanije“; i (xxiii) druge faktore opisane u odjeljcima „Faktori rizika“, „Diskusije i analize menadžmenta u vezi s finansijskim stanjem i rezultatima rada“.

„Napomena u vezi s anticipatornim izjavama“ i drugim odjeljcima našeg završnog prospekta od 30. juna 2020. podnesenog Komisiji za vrijednosne papire i berze 2. jula 2020. u tromjesečnim izvještajima Kompanije na obrascu 10-Q za tromjesečja do 30. juna 2020. i 30. septembra 2020. kao i u naknadnim podnescima kompanije Komisiji za vrijednosne papire i berze./Darija Marković/