FIA uspostavlja i upravlja registrima poslovnih subjekata

Finansijsko-informatička agencija (FIA) organizirala je druženje sa predstavnicima bosanskohercegovačkih medija u okviru kojega su predstavljene aktivnosti koje je Agencija provodila u prethodnom periodu, kao i planovi za narednu godinu.

Direktor FIA Esad Mahmutović, govorio je o osnovnim djelatnostima Finansijsko-informatičke agencije, ciljevima i proizvodima.

„Osnovna djelatnost Finansijsko-informatičke agencije je uspostava i upravljanje registrima poslovnih subjekata, koji omogućavaju državi da vrši kontrolu finansijskog i ekonomskog tržišta na nivou FBiH, kao i na području cijele države. Trenutno imamo formiran Registar finansijskih izvještaja, a u junu ove godine ustanovljen je Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata FBiH i Registar bonitetnih potvrda poslovnih subjekata. Ovo je tek početak, a cilj za ubuduće je formiranje što više registara, baza podataka i informacija. U narednoj godini planiramo formirati registar stečajeva, javnih preduzeća, grantova i poticaja što je veoma bitno na polju borbe protiv korupcije“, istakao je Mahmutović.

Od juna ove godine operativan je Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata. Tada je u FBiH bilo 11.936 poslovnih subjekata sa dva ili više glavnih računa, a sa današnjim danom nema nijednog poslovnog subjekta u FBiH sa dva ili više glavnih računa. Također, sa današnjim danom je bilo 2.674 računa poslovnih subjekata kod kojih su utvrđene određene anomalije. Prema podacima FIA u FBiH je od početka januara 2016. godine do danas blokirano 1.258 poslovnih subjekata.

„FIA prvenstveno obavlja zadaću uspostave i upravljanja bazom finansijskih podataka, te njihovog pretvaranja u vrijedne informacije i znanja, neophodne za donošenje kvalificiranih i informiranih poslovnih i makroekonomskih odluka“, naglasio je Mahmutović.

Prof.dr. Džafer Alibegović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i stručni saradnik FIA-e upoznao je predstavnike medija s osnovnim proizvodima Agencije.

„Naša ideja je da ponudimo svim subjektima u privrednom životu, mogućnost da korištenjem informacija FIA i modela koje informacije pretvara u znanje donose mudre i racionalne odluke. Htjeli smo napraviti univerzalno upotrebljive proizvode koji mogu biti primjenjeni na najširi krug subjekata u poslovnom sistemu“, kazao je Alibegović.

FIA je, također, pristupila Regionalnom registru, putem kojeg će osam zemalja biti povezano, gdje će korisnici moći dobiti informacije o svim poslovnim subjektima iz zemalja bivše Jugoslavije, te Rumunije, Albanije i Bugarske./Almasa Bajrić/