JP Veterinarska stanica: Decenije uspješnog rada

Javno preduzeće Veterinarska stanica Živinice uspješno realizuje planirane aktivnosti.Ovo preduzeće osnovano je kao radna jedinica 31.01.1956.godine, odlukama skupšina opština Živinice i Banovići.Iako je prošlo mnogo godina lokacija ovog preduzeća ostalo je na istoj adresi, kraj stadiona Slavena.

“Tačno da smo nakon nekoliko decenija postojanja ostali na istom mjestu, ali se promjenio nazivom u od prvobitnog naziva RJ VS u JP “Veterinarska stanica” doo Živinice.Za taj dugi period postojanja ovdje je radilo puno mladih kadrova- od doktora veterinarske medicine, veterinarskih tehničara i pomoćnog osoblja, koje je radilo u ovoj firmi, usavršavali se, stekli određeno znanje, te otišli u zasluženu penziju ili bolju budućnost u drugim firmama.Nadamo se da će proći još puno godina, a Veterinarska stanica opstati i biti na usluzu građanima”, kaže nam direktor Asmir Salihović.

I danas, nakon 64 godine postojanja, JP Veterinaskska stanica uspješno obavlja svoju misiju na prevenciji i zaštiti domaćih životinja, o čemu direktor Salihović kaže:

“Baziramo se na prevenciji određenih zaraznih bolesti cijepljenjem, bitno je na vrijeme dijagnosticirati određene zaraze, kao što je npr.bruceloza, trihinoza i slično.Imamo veliki broj domaćih životinja, tako da ispitivanjem na određene zaraze smo došli do brojke od 4.500 raznih domaćih životinja na području Grada Živinice.Istina, sigurno je ta brojka sada manja zbog migracije stanovništva.Bitno je za istaći naš redovni problem oko pasa lutalica i mi preventivnu obavljamo vakcinaciju protiv bjesnila dehelmitizaciju (tj.antiparazitarna terapija pasa i mačaka).Cijepljenje predstoji ovih dana”.

Značajne napore ovdje čine na liječenju domaćih životinja, kao i kućnih ljubimaca, kojih je sve više:

“Nastojim, u okviru našeg higijenskog servisa, obuhvatiti što veći broj operativnim zahvatima prema Programu DOGTTRUST, fondacije Velike Britanije koja pomaže operativne zahvate na sterilizaciji i kastaraciji pasa lutalica.Takođe imamo redovne aktivnosti na vještačkom osjemenjavanju životinja, a u ovo vrijeme obavljamo pripreme na provođenju mjera DDD (dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija), što je naš stalni zadatak”.

I na kraju, podsjećamo da je JP Veterinarska stanica Živinice otvorena non stop, svih 24 sata, tako da građani u svako doba dana i noći mogu zatražiti pomoć. Više informacija na telefon 035 774-454