Koliko štede LED sijalice u odnosu na obične?

LED sijalice su odavno prisutne na tržištu ali mnogi što iz neznanja što zbog visoke cijene odlažu prelazak sa klasičnih sijalica.

U odnosu na klasične sijalice, potpuno su hladne na dodir i troše 8-10 puta manje el. energije čime se čuva sijalično grlo i okolne instalacije. Kako ne sadrže štetne materije, daleko su sigurnije od postojećih štednih sijalice a puno bolje podnose često uključivanje I isključivanje (karakteristična upotreba u stubištima zgrada).
Da li se isplati?
Znamo da je inicijalno ulaganje malo veće ali svakako se isplati.

Obična sijalica Štedna (CFL)   LED   Osvjetljenje (Lumena)
40 W                      8-12 W             4-6 W        450 lm
60 W                    13-17 W              6-8 W       800 lm
75 W                    19-22 W              9-13W     1100 lm
100 W                 23-30 W            16-20 W    1600 lm

Projekat „Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ koji realizuje Caritas Švicarske, u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju, gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice i općinama Kalesija, Lukavac i Banovići, gdje je ukupno savjetovano i anketirano 10.000 domaćinstava i podijeljeno 40.000 LED sijalica, sa ciljem da se podstaknu građani da smanje potrošnju energije./CEE/