Naši u svijetu: Andrić, utemeljitelj platforme za razvoj autonomne vožnje koja se koristi po cijelom svijetu

Od kada je završio osnovnu, a potom i srednju školu, Davor Andrić (sin Marka i Irme Andric, koji su podrijetlom iz Živinica), je svoj obrazovni put nastavio u Njemačkoj. U Živinicama je završio osnovnu školu (Prva OŠ) i Srednju Elektro-tehničku 1992.godine.

Elekro-tehnika u tadašnjoj SŠC Živinice i škol za mlade talente Petnica su ga opredijelile da se odluči o svom životnom pozivu:

“Tada mi je dosta pomoglo putovanje i poziv iz Petnice, koja mi je bila istraživačka stanica. Vidio sam šta drugi rade u informatici i uspoređivao s onim što ja znam! To me je opredijelilo da studiram, mada sam prvo studirao matematiku u Frankfurtu, a potom završio „Master of Computer Science“ u Darmstadtu, Njemačka ali mi je studij služio samo svrsi steći znanje i primijeniti ga. Uspio sam ono što sam učio na fakultetima primijeniti u praksi, tj. u privredi”, kaže nam Andrić, koji je danas CTO (tehnički direktor) za vještačku inteligenciju (AI) i autonomnu vožnju (AD) firme DXC sjedištem u Tysons, Virginia, United States.

DXC je nastala udruživanjem dvije vodeće svjetske firme: Hewlett Packard Enterprises (HP) i Computer Science Corporation (CSC). O firmi i poslovima koje obavlja Andrić kaže:

“Firma DXC nastala je prije dvije godine, zapošljava 135 hiljada ljudi, ostvaruje godišnji prihod od 20.75 billion USD i jedan od najvećih neovisnih Information Technology (IT) service & integration ponuđača na svijetu.

Moj odjel radi platformu za autonomnu vožnju i analitiku, jedan od naših većih kupaca je BMW, za njih radimo AD platformu za cio svijet, ali i za druge auto kopanije. AD platforma je opći pojam za „state of the art“ tehnologiju koji se koristi da bi se stvorio „Driving Behivior Agent“ koji će sam voziti automobil za najveći mogući broj situacija. Ta platforma se sastoji od vise „Clustera“ sa 2 do 3 hiljade umreženih servera/računara, sa softverom za pohranjivanje, processing podataka i treniranje vještačke inteligencije koristeći „Neural Networks“. Clusteri su locirani na različitim kontinentima, tako da smo stvorili ogromnu računarsku moć, koja je preko potrebna da bi se učila vještačka inteligencija za autonomnu vožnju. U sljedećih 10 do 20 godina je preka potreba da računarsku moć raste gotovo eksponencijalno sa razvojem stepena/vještina autonomne vožnje.

Dalje smo pitali našega sugovornika, šta je njegova vizija za budućnost? Pored istaknutog, Davor razvija svoj Start-Up (mladu kompaniju):

“Radi se o produktu budućnosti Robots Go Mental (https://robotsgomental.com/). Sagradili smo platformu (MENTAL) za razvoj specijaliziranih agenata vještačke inteligencije, koja omogućava kupcima da uče svoje specijalizirane agente (robote) da riješe njihove specifične probleme. Nasa MENTAL platforma nauči agenta, učiti onako kako to ljudi uče i riješiti strogo specijalizirane probleme sa vrlo malo podataka. Tu vidimo dobar dio budućeg razvitka vještačke inteligencije, jer to do sada nitko nije riješio osim nas”.

Tako je to u svijetu uspješnih AI & AD tehnologije, u kojoj nemjerljiv doprinos daje i naš Davor Andrić. Ovih dana sreli smo se u Živinicama i uvijek se rado sjeća onih koji su mu pomogli da stekne inicijalna znanja koja će ga odvesti u svijet uspješne suvremene tehnologije:

“Da, nikada ne zaboravljam svoje korijene, a time i naše Živinice. Tu, u Prvoj osnovnoj školi, učiteljica mi je bila Janja Arapović i ostala mi je u veoma lijepom sjećanju a i moji prvi koraci programiranja sa 10 godina u toj školi na sekciji računarstva. Najvažniji je temelj koji stekneš u ranoj fazi školovanja, a sve poslije je nadogradnja i primjena. Također i u Elektro-tehničkoj školi, se rado sjećam prof. Matematike Kočana Ćazima i prof. Elektronike i Racunarstva Mile Miškovića, kako sam već istakao, došao sam do saznanja koja će kasnije odrediti moj životni put.

Još jedna poruka za mlade na kraju: Bez obzira tko si i što si, ako imaš smisao za nešto, ostaneš ustrajan na tome, voljom se boriš godinama usavršiti sebe, možeš postati ono što želiš”. /Š.G./