Poslovna saradnja agencija “Herz”i Holiday Travel

Agencija “Herz” Tuzla kao vodeća agencija koja se bavi posredovanjem pri zapošljavanju medicinskih radnika u Njemačkoj i turistička agencija Holiday Travel potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji 10.septembra u Tuzli.

Cilj je međusobna saradnja u oblastima svojih djelatnosti, kako bi putem saradnje postigli što bolje rezultate u privređivanju i postavili osnov budućih saradnji kako u poslovnim poduhvatima tako i u planiranju, organizovanju i vođenju nekih budućih poslovnih projekata, događaja i slično.

Upoznajte naše partnere:
“HERZ” d.o.o. Tuzla, Agencija za posredovanje u zapošljavanju u SR Njemačkoj je osnovana u oktobru 2014. godine. Dobila je dozvolu za rad od Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine, te radi prema Uredbi o privatnim agencijama za posredovanje u upošljavanju, koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Agencija stupa u kontakt sa agencijom za zapošljavanje i poslodavcima širom SR Njemačke, po potrebama poslodavca, raspisuje oglas sa određenim brojem medicinskog osoblja, ugovara osnovne uslove ugovora o radu i u konačnici realizira direktan kontakt poslodavca sa kandidatima. U slučaju potrebe klijenata – poslodavaca u SR Njemačka, za zapošljavanje osoblja drugog zanimanja ili stručne spreme, izuzev medicinskog osoblja.

Holiday Travel – putnička agencija prisutna na tržistu BiH u protekle 4 godine. Ostvarila zavidne rezultate u procesu poslovanja .Na današnjem turističkom tržištu organizatorska funkcija je vrlo važna jer turistička agencija nastupa kao kreator, inicijator i organizator putovanja. Kod te funkcije do izražaja dolazi poduzetnički pothvat agencije jer u tom segmentu organiziranja putovanja agencija radi za svoje ime i svoj račun. Pojavljujući se na tržištu kao inicijator i organizator putovanja, turistička agencija izravno utječe na porast turističkih kretanja u svijetu a samim time agencija je ostvarila zavidne rezultate .
U prilog tome svjedoce brojna putovanja i zadovoljni klijenti .

Agencija Herz Tuzla:
Adresa: ul. Dragodol br. 14, 75 000 Tuzla, BiH
E-Mail: kontakt@agencijaherz.ba
Telefon: Mob: + 387 (61) 781 991; Tel./Fax.: + 387 (35) 289 726
Holiday Travel Agency
Adresa:ul.Oslobđenja br 23.Živinice
E-Mail:holidaytravelzivinice@gmail.com
Telefon:Mob:+387 (61)736-360 -(61)166-202