Pravilnik o zamjeni fiskalnih sistema staviti van snage

Sarajevo, 29. septembar/rujan 2021.–Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine insistira da Ministarstvo finansija FBiH hitno stavi van snage Pravilnik o zamjeni fiskalnih sistema u FBiH. Predlažemo da se sačeka sa usvajanjem novog zakona o fiskalizaciji FBiH i tek nakon toga da se usvajaju adekvatni podzakonski akti, a da se Pravilnikom prejudiciraju rješenja iz novog zakona o fiskalizaciji FBiH.

Primjena odredbi Pravilnika izazvala bi enormno povećanje troškova za kompanije iz oblasti maloprodaje i ugostiteljstva, ali i drugih djelatnosti u Federaciji BiH, koje već godinu i po dana snose ozbiljne ekonomske posljedice pandemije COVID-19. Nerazumljiva nam je namjera Ministarstva koje insistira na primjeni Pravilnika, pogotovo zbog činjenice da njegova primjena neće imati nikakav uticaj na priliv sredstava u budžete.

Šta više, sredstva od zamjene fiskalnih sistema će se preliti u džepove pojedinaca za koje postoje indicije da su interesno i politički povezani sa pojedinim strukturama vlasti.

ObrazloženjaMinistarstva finansija FBiH, kojim opravdava uvođenje novih fiskalnih uređaja, da će se zamjenom fiskalnih sistema pojačati kontrola naplate javnih prihoda ne smatramo opravdanim. Ukoliko u Ministarstvo finansija FBiH ostaju pri svoje obrazloženju, onda se u budžetu FBiH moraju predvidjeti sredstva i snositi troškove zamjene fiskalnih sistema.

Prema navodima iz Ministarstva finansija FBiH, u ovome trenutku trebalo bi biti zamijenjeno oko 85.000 fiskalnih sistema, što iznosi oko 70 miliona KM, koje bi se prelile u džepove pojedinaca.

Ukoliko Ministarstvo finansija FBiH ne stavi van snage Pravilnik, pozivamo nadležna tužilaštva i institucije i tijela koja se bave borbom protiv korupcije da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, provjere navode pojedinih medija, da se prodajom fiskalnih sistema i prateće opreme bave pojedinci bliski vladajućim strukturama.

UPFBiH ostaje posvećeno poštivanju svih pozitivnih zakonskih propisa i poštovanju fiskalne discipline, ali ne na ovaj način./A.Bajrić/