Pripreme za gradnju prvog kružnog toka

Velike gužve gotovo tokom cijelog dana, a posebno u vrijeme kada so dolazi ili odlazi s posla na dijelu puta od Prve osnovne škole, ka stadionu Slavena i dalje ka Gornjim Živinicama i zapadnom dijelu općine Živinice uskoro će postati prošlost.

Jutros su obavljeni radovi na rušenju jedne porodične kuće, koja se nalazila na udaru kružnog toka, a vršit će se i ostali pripremni radovi, tako da bi uskoro ovaj dio puta mogao imati urednije obavljanje saobraćaja tokom cijelog dana.