Renesansa doo:Leonardo krevet-idealan za savršen odmor

Fabrika namještaja Renesansa doo ispunjava sve želje i zahtjeve kupaca.Ovoga puta predsatvlja 𝑳𝑬𝑶𝑵𝑨𝑹𝑫𝑶 𝑏𝑜𝑥𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑟𝑒𝑣𝑒𝑡 𝑗𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑧𝑎 𝑠𝑎𝑣𝑟𝑠𝑒𝑛 𝑜𝑑𝑚𝑜𝑟 !Dimenzije:𝟏𝟖𝟎 𝐱 𝟐𝟎𝟎 𝐜𝐦 -𝟏𝟔𝟎 𝐱 𝟐𝟎𝟎 𝐜𝐦
Ležaj možete naručiti u željenoj boji i dimenziji.
Za više informacija posjetite naše prodajne salone u Tuzli i Živinicama ili nas kontaktirajte putem telefona / e-maila.
Salon 𝑛𝑎𝑚𝑗𝑒š𝑡𝑎𝑗𝑎 “𝑹𝒆𝒏𝒆𝒔𝒂𝒏𝒔𝒂” 𝑇𝑢𝑧𝑙𝑎
𝑃𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑜-𝑧𝑎𝑛𝑎𝑡𝑠𝑘𝑖 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑆𝑡𝑢𝑝𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑜 𝐵-11
75 000, 𝑇𝑢𝑧𝑙𝑎
+𝟑𝟖𝟕 𝟑𝟓 𝟐𝟕𝟏 𝟐𝟎𝟕
𝑆𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑚𝑗𝑒š𝑡𝑎𝑗𝑎 “𝑹𝒆𝒏𝒆𝒔𝒂𝒏𝒔𝒂” Ž𝑖𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑒
𝑁𝑜𝑣𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑏, 𝑢𝑙. 1. 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑎 (𝑖𝑧𝑎 𝑍𝑒𝑘𝑎 – 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎)
75 270, Ž𝑖𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑒
+ 𝟑𝟖𝟕 𝟑𝟓 𝟕𝟕𝟒 𝟏𝟔𝟑
𝘖𝘴𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘪𝘻𝘷𝘰𝘥𝘦 𝘮𝘰ž𝘦𝘵𝘦 𝘱𝘰𝘨𝘭𝘦𝘥𝘢𝘵𝘪 𝘶 𝘬𝘢𝘵𝘢𝘭𝘰𝘨𝘶 𝘯𝘢 𝘯𝘢š𝘰𝘫 𝘸𝘦𝘣 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘪𝘤𝘪: https://renesansa.ba/