Renesansa doo:Novi modeli u proizvodnji namještaja

Živinička firma za proizvodnju namještaja Renesansa doo postiže sve značajnije rezultate u proizvodnji tapaciranog namještaja.Potvrda kvaliteta stiže sa sajmova u zemlji i inozemstvu, kao i sve većoj potražnji namještaja.

Bogata ponuda osvježena je novim modelima, što se može zapaziti posjetom vlastitih salona namještaja u Živinicama i Tuzli.

-Salon namještaja Renesansa Tuzla nalazi se u Poslovno zanatskom centru Stupine do B-11,tel:+387 35 271-207.

-Salon namještaja Renesansa Živinice , Novi grad b/b ,Ulica 1.marta, tel:+387 35 774-163.