Rješenja za borbu sa vanrednim situacijama u poslovanju

Bisnode se pridružio kompanijama koje su prepoznale trenutak i potrebu da se angažuju u cilju pokretanja pozitivnih kretanja i opstanka privrede u cjelosti, kao partner prvom CEO Summituodržanom prije prošle sedmice u Sarajevu. Međuokupljenim liderima privrededanašnjice i liderima novog doba iz zemlje i regiona, koji će odrediti put i održivost kompanija u novom ”starom” početku, bioje iMilan Dragič, Area Director SEE Bisnode, koji je predstavio Bisnode rješenja za borbu u vanrednim situacijama u poslovanju.

Jedna od posljedica ekonomske krizekoju je izazvala pandemija je pogoršanje kreditnog rejtinga kompanija, zbog gubitakakoji smanjuju kapital i finansijsku snagu kompanije. Stoga se pred svaku kompaniju kao novi izazov postavljaju pitanja koliko će trenutna ekonomska kriza uticati ne samo na njeno poslovanje već i na saradnju s poslovnim partnerima – da li su oni još uvijek sigurni poslovni partneri i koliko dugo će to biti.

U Bisnodeu smatraju da je najbolje rješenje za ovaj izazov napredni uvid u kreditnu sposobnost vaših poslovnih partnera. Najaktuelnije su opcije: TTW (time to wall) – kratkoročna mjera stresa i kreditni rejting stresa, koji simulira kreditni rejting kompanije u slučaju pojave krize iz 2008. godine.

TTW (time to wall) pokazuje sposobnost kompanije da kratkoročno preživi u stresu, odnosnoprikazuje koliko dana kompanija može preživjeti smanjenja prodaje na različitim nivoima. Jedan od scenarija TTW je i smanjenje prodaje za 100%, dakle na nulu, baziran na pretpostavki da je prodaja robe na tržištu nemoguća ili ograničena, kao što je bio slučaj na početku nedavne pandemije. Ova je metrika korisna i u drugim kriznim vremenima, jer pokazuje koliko vremena kompanija može preživjeti ako se odjednom desi bilo kakva jaka kriza abiti će još zanimljivija ako se pojavi najavljivani drugi val koronavirusa.

Kreditni rejting stresa je dugoročna mjera stresa koja pokazuje očekivani kreditni rejting kompanije, ukoliko bi se ponovio krizni scenarij iz 2008. godine. Korisna je kaopokazatelj odabrane kreditne ocjene kompanije u kriznom vremenu, kao i dugoročnih efekata te krize na ekonomiju i pomaže u donošenju poslovnih odluka s dugoročnim efektom. Ona je značajna ne samo za period korona krize, već i ako se pojavi nova kriza zbog bilo kojeg razloga.

Pored predstavljenih rješenja, Bisnode trenutno radi na uvođenju dodanih alata u okviru ovih postojećih rješenja kojim bi se kompanije pratile „u stvarnom vremenu“.

Naime, kada su u pitanju podaci o finansijskom rezultatu kompanija, trenutno su raspoloživi izvještaji o poslovanju zaključno sa 2019. godinom. Kako se COVID-19 pojavio početkom 2020. godine, a uzimajući u obzir njegov kompletan negativni ekonomski efekat, ovi podaci sami po sebi, bez uzimanja u obzir i nekih dodatnih parametara, nisu dovoljni da bi se mogli koristiti za procjenu zdravlja poslovnih partnera.U tom smislu, planirani Bisnodeov program „Monitoring 2020“ se zasniva na raspoloživim informacijama „u stvarnom vremenu“ tj. kako one pristižu.

„Kao i do sada naša kompanija prati statusne promjene bankovnih računa u smislu blokada, deblokada, gašenja i sl., koje se ažuriraju na dnevnoj bazi, ali pored ovih informacija, planiramo da u sklopu programa praćenja ugradimo i dodatne informacije koje uključuju podatke o pripadnosti djelatnostima koje su direktno ili indirektno pogođene vladinim restriktivnim mjerama, informacije o eventualnim primljenim vladinim subvencijama, koje se daju na osnovu dokumentiranog pada prihoda, otvorenim likvidacijama, stečajima…“, objasnio je Milan Dragič i dodao: “Navedeni parametri, u kombinaciji sa određenim finansijskim pokazateljima iz godišnjih izvještaja, mogu dati potpuniju, a samim tim i bolju sliku o trenutnom stanju poslovnih partnera, te pomoći u donošenju odluka o nastavku ali i intenzitetu poslovanja sa njima“.

Regionalni direktor kompanije Bisnode pridružio se pozivu lidera CEO Summita na akciju. Njegova preporuka je da, zbog različitih uticaja krize na kompaniju, ovisno o djelatnostima, treba pomno pratiti svoje poslovne partnere: „Očekujte promjene u finansijskoj snazi vaših poslovnih partnera, koji vam mogu postati vidljivi tek kad bude kasno. Posmatrajte uvozne i izvozne aktivnosti zemalja, jer one mogu potaknuti proizvodnju vaših poslovnih partnera i imajte na umu da makroekonomske varijable utiču na kreditnu sposobnost vaših poslovnih partnera. Bisnode je tu uz vas i za vas, kao siguran i odgovoran poslovni partner, koji sva svoja rješenja kreira da omogući uvid u značajne informacije za održavanje i unaprjeđenje vašeg poslovanja“, dodao je Dragič, pridružujući se poruci privrednih lidera regije CEO Summita u Sarajevu: pokrenimo se da bismo pokrenuli druge!/Darija Marković/